Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Akademickí funkcionári

 
Rektorka UMB

Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

Tel.: +421-48-446 11 51
e-mail: rektorka@umb.sk
 Prorektorka pre pedagogickú činnosť UMB

prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.

Tel.: +421-48-446 11 66
e-mail: milota.vetrakova@umb.sk

Agenda


Prorektorka pre vedu a výskum UMB

PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc

Tel.: +421-48-446 11 22
e-mail: alexandra.bitusikova@umb.sk

Agenda


Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu UMB

prof. Ing. Igor Kosír, CSc.

Tel.: +421-48-446 11 70
e-mail: igor.kosir@umb.sk

AgendaProrektor pre rozvoj a informatizáciu UMB

prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.

Tel.: +421-48-446 11 19
e-mail: stanislav.holec@umb.sk
Prorektor pre vzťahy s verejnosťou UMB

PaedDr. Štefan Porubský, PhD.

Tel.: +421-48-446 11 26
e-mail: stefan.porubsky@umb.sk

AgendaKvestorka UMB

Ing. Ružena Fraňová

Tel.: +421-48-446 11 53
e-mail: kvestorka@umb.sk
 

 
Vedúca oddelenia kancelárie rektorky UMB

PhDr. Martina Gašparová

Tel.: +421-48-446 11 65
e-mail: martina.gasparova@umb.sk
Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu