Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Kontakty Mv

Kontakty MV

 

Názov inštitúcie

Meno

Tel. č.

E-mail

Rektorát

Doc. PhDr. Ján Chorvát, PhD.
prorektor pre medzinárodnú spluprácu
a vzťahy s verejnosťou

048-446 11 26
kl. 1126

jan.chorvat@umb.sk

Mgr. Mária Grígerová
referentka pre medzinárodnú spoluprácu, erasmus koordinátor

048-446 11 28
kl. 1128

maria.grigerova@umb.sk

Mgr. Janka Čillíková
referentka pre medzinárodnú spoluprácu

048-446 11 18 kl. 1118

jana.cillikova@umb.sk

FHV

Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.
prodekan

048-446 7419
kl. 7419,
kl. 4140

Bilovesky.Vladimir@fhv.umb.sk

PhDr. Ingrid Balážová
referentka

048-413 7414
kl. 7414

balazova@fhv.umb.sk

FPVaMV

Doc.PhDr. Branislav Kováčik, PhD.
prodekan

048-446 1224
kl. 1224

branislav.kovacik@umb.sk

Janka Miková
referentka

048-446 1227
kl. 1227

jana.mikova@umb.sk

FPV

Doc. RNDr. Roman Alberty, CSc.
prodekan

048-446 7434
kl. 7434

alberty@fpv.umb.sk

Ing. Eva Fíglová
referentka

048-446 7431
kl. 7431

figlova@fpv.umb.sk

PrF

PhDr. Anna Schneiderová
prodekanka

048-446 3113
kl. 3113

anna.schneiderova@umb.sk

Michaela Lihanová
referentka

048-446 3159
kl. 3159

michaela.lihanova@umb.sk

EF

Ing. Peter Krišofík, PhD.
prodekan

048-446 2178
kl. 2178

peter.kristofik@umb.sk

Ing. Zuzana Mikušincová
referentka – S/E študetni, bilaterálne zmluvy

048-446 2197
kl. 2197

zuzana.mikusincova@umb.sk

Mariana Murgašová
referentka – S/E učitelia, ostatná agenda MV

048-446 2155
kl. 2155

mariana.murgasova@umb.sk

PF

Doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.
prodekan

048-446 4224
kl.4224

pjusko@pdf.umb.sk

Mgr. Andrea Zvalová
referentka

048-446 4226
kl.4226

azvalova@pdf.umb.sk

 

Vysvetlivky:

FHV                Fakulta humanitných vied UMB

FPVaMV         Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

FPV                Fakulta prírodných vied UMB

PrF                  Právnická fakulta UMB

EF                   Ekonomická fakulta UMB

PF                   Pedagogická fakulta UMB

Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu