Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Informácie o možnosti podávania elektronickej prihlášky na fakulty UMB

Od 19. 1. 2009 je možné podávať prihlášky na všetky študijné programy ponúkané univerzitou
pre akademický rok 2011/2012 elektronickou formou (
https://e-prihlaska.umb.sk).

Pre zaevidovanie e-prihlášky je potrebné:

 1. zaregistrovať sa ("Registrovať").
  STAČÍ RAZ aj pre podávanie e-prihlášok na ostatné fakulty Univerzity Mateja Bela!!! Ak vyplňujete elektronickú prihlášku na počítači, ktorý je prístupný aj iným osobám, venujte zvýšenú pozornosť ochrane vašich osobných údajov. Údaje v informačnom systéme univerzity sú primerane zabezpečené a počas prenosu údajov sa používa bezpečnostný protokol SSL. Preto pri prihlasovaní sa na stránku elektronickej prihlášky budete prehliadačom upozornení na to, že pristupujete do zabezpečenej siete a MUSÍTE súhlasiť s ponúkaným certifikačným upozornením kliknutím na tlačidlo ANO/YES.
 2. Po zaregistrovaní získate prístupové práva ("Login" / "Heslo") pre prihlásenie sa do systému.
  Heslo by malo mať minimálne 6 znakov, rozlišujú sa malé a veľké písmená a je vhodné, aby okrem písmen obsahovalo aj nejakú číslicu resp. nealfanumerický znak. Prihlasovacie meno a heslo uchovajte v tajnosti. Pri zadávaní údajov do formulára elektronickej prihlášky venujte pozornosť správnemu zadaniu.
 3. Dôležité upozornenie:
  Na každú „Prihlášku“ uveďte len jeden „Študijný program“, pre ktorý je potrebné vybrať iba jeden predmet prijímacieho konania z ponuky „Predmety“. (Pri výbere z kombinácie jazykov záleží na poradí jazykov napr. AJ/NJ., čo znamená 1. cudzí jazyk anglický a 2. cudzí jazyk nemecký).
 4. Vyplňte všetky údaje prihlášky.
  Po vyplnení e-prihlášky si skontrolujte správnosť všetkých Vami uvedených údajov. Do formulára prihlášky sa môžete vrátiť a údaje modifikovať. Po každej zmene nezabudnite prihlášku uložiť. Definitívne prihlášku potvrdíte kliknutím na tlačítko "bežec" a Potvrdiť. Sprístupní sa vám tým možnosť vygenerovať finálnu tlačovú formu prihlášky. POZOR!!! Potvrdenú prihlášku už nie je možné modifikovať (tento úkon je nevratný).
 5. Nesprávne a neúplne vyplnené prihlášky nebudú akceptované.
 6. Kliknutím na tlačidlo "Zobraziť" sa Vám pripraví konečná podoba prihlášky.
  Použite ukážku pred tlačou a nastavte parametre tlače tak, aby každá strana prihlášky vošla na jeden hárok formátu A4. Prihlášku môžete tlačiť aj obojstranne.
 7. Je potrebné do dátumu uvedeného v „Zásadách pre prijímacie skúšky 2011/2012 zaslať vytlačenú a podpísanú prihlášku s dokladom o úhrade poplatku za prijímacie skúšky.
 8. NOVINKA!
  Prihlášku je možné podpísať aj elektronicky.
  Viac: Návod na vyplnenie elektronickej prihlášky.
Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu