Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Návod na vyplnenie elektronickej prihlášky

  1. Po úspešnej registrácii a prihlásení sa kliknite na Prijímacie konanie -> Elektornické prihlášky
  2. Otvorí sa okno Zoznam prihlášok uchádzača
  3. Novú prihlášku pridáte kliknutím na zelené tlačítko plus a následne vyberiete a zelenou fajkou potvrdíte:

    • fakultu
    • akademický rok
    • stupeň a formu štúdia 

  4. Zobrazí sa e-prihláška obsahujúca šesť záložiek, ktoré postupne vyplníte. Položky pri ktorých sa nachádza zelené PLUS sa vyplňujú z číselníkov. Číselníky sa zobrazia kliknutím na toto tlačítko.

Osobné údaje
Po zadaní rodného čísla sa automaticky doplní pohlavie a dátum narodenia. pomôcka: štátne občianstvo SR - stačí zadať 703, národnosť slovenská – 01.

Údaje o bydlisku
Je možné okrem adresy trvalého pobytu zadať aj korešpondenčnú adresu

Prihláška
Pomocou PLUS si vyberte študijný program na ktorý sa hlásite, resp. predmet.

Predchádzajúce pôsobenie
Po zadaní Druhu strednej školy sa pole Dosiahnuté vzdelanie vyplní automaticky. Pre vyplnenie kódu strednej školy použite číselník (PLUS). Zakliknutím okienka Len školy v okrese trvalého bydliska sa číselník zúži. Nezabudnite vyplniť rok maturity!

Prospech na strednej škole
Vyplňte podľa požiadaviek fakulty na ktorú sa hlásite

Prílohy
Označte prílohy, ktoré budete posielať spolu s prihláškou.

Vyplnenú prihlášku potvrďte (zelené tlačítko). Zobrazí sa v zozname prihlášok v stave Evidovaná. V tomto stave je možné prihlášku editovať (tlačítko Ceruzka) alebo vymazať. Po každej zmene nezabudnite prihlášku uložiť. Definitívne prihlášku potvrdíte kliknutím na tlačítko "bežec" a Potvrdiť. Sprístupní sa vám tým možnosť vygenerovať finálnu tlačovú formu prihlášky.

POZOR!!! Potvrdenú prihlášku už nie je možné modifikovať. (tento úkon je nevratný).

V prípade problémov a nejasností kontaktujte príslušných administrátorov fakúlt, kontakty sú uvedené na úvodnej obrazovke v hornom menu e-prihlášky - Podpora.

Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu