Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Informácie o možnosti podávania prihlášok na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Uchádzač o štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu. Prihlášky je možné podávať


Prihláška pre štúdium na vysokú školu v Slovenskej republike (ďalej len „Prihláška“), ktorou sa prihlasujú uchádzači na štúdium v akademickom roku 2011/2012:

Tlačivá  sú dostupné v predajnej sieti tlačív alebo vo vybraných papierníctvach (ŠEVT, a pod.). 

Pri elektronickom prihlasovaní sa na štúdium uchádzač:

 https://e-prihlaska.umb.sk

Informácie o možnosti podávanie elektronickej prihlášky

Návod na vyplnenie elektronickej prihlášky

Posledná aktualizácia : 20.1.2009

 

 

 

 

Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu