Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

CASLINE 2010 - medzinárodný odborný seminár

 

V dňoch 6.-10. júna 2010 organizovala Univerzitná knižnica UMB na Táľoch medzinárodný odborný seminár CASLIN 2010 na tému Knižničné služby, používateľské potreby a meniaca sa ekonomická realita.

Zúčastnili sa ho vedúci a odborní pracovníci z rôznych typov knižníc z USA, Nemecka, Srbska, Českej republiky a Slovenskej republiky, študenti doktorandského štúdia z Katedry knižničných a informačných štúdií UK v Bratislave, KU v Prahe a Masarykovej univerzity v Brne, ako aj zástupcovia domácich a zahraničných firiem spolupracujúcich s knižnicami.

Garantom seminára bol prof. Andrew Lass z Mount Holyoke College, South Hadley, USA.
Odborné workshopy viedli prof. Jay Schafer z University of Massachusetts, Amherst, USA, Alexandra Sanchez z Queens Public Library, New York, USA a Jan-Pieter Barbian zo Stadbibliothek v Duisburgu, Nemecko.

 

        

     

 

 

 

Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu