Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Doctor honoris causa
Doctor honoris causa (Dr.h.c.) na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Rok 2009

16. 4.2009       

                       

 

 

Ø      doc. PhDr. Milan Rúfus, CSc. (in memoriam), slovenský básnik, literárny historik, prekladateľ, esejista

Ø      prof. Piotr Jerzy Kunce, Akadémia krásnych umení v Krakove, medzinárodne renomovaná osobnosť grafického dizajnu

Ø      prof. Dr. René Schaffhauser, Univerzita St. Gallen vo Švajčiarsku

 

Rok 2006

22.6.2006

5.12.2006

           

Ø      Karl-Heinz Kago, podnikateľ

Ø      prof. Ľudmila Alexejevna Verbická, DrSc.,  rektorka Sankt Peterburkskej štátnej univerzity

 

Rok 2005

19.9.2005        

 

 

Ø      prof. Shlomo Breznitz, PhD., riaditeľ Centra pre štúdium psychického stresu na Univerzite v Haife, v odbore psychologických vied

Ø      Mgr. Stanislav Štepka, spisovateľ, dramatik, herec, Radošinské naivné divadlo

Ø      JUDr. Jacques Isnard, PhD., prezident Medzinárodnej únie súdnych exekútorov  a súdnych vykonávateľov v Paríži

 

Rok 2004

7. 9. 2004

 

Ø      prof. RNDr. Otto Tomeček, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ø      prof. PhDr. Ján Findra, DrSc., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ø      prof. PhDr. Zdenko Kasáč, CSc., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Rok 2003

16. 9. 2003

 

Ø      prof. Alexander Rosa, PhD., matematik, McMaster University, Hamilton, Canada

Ø      prof. Július Alberty, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Rok 2002

9. 9. 2002

 

Ø      Ondrej Lenárd, dirigent

Ø      Ladislav Ballek, spisovateľ, veľvyslanec SR v ČR

Ø      prof. Ing. Ivonne Strecková, CSc.,  Masarykova Univerzita v Brne

 

Rok 2001

6. 12. 2001

 

Ø      Kamil E. Idris, generálny riaditeľ Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve

 

Rok 2000

23. 3. 2000

 

Ø      prof. Claude Kaspar, za spoluprácu v oblasti cestovného ruchu

 

 

 

 

Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu