Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

21. október 2010 Vedecká kaviareň

Na základe podnetu Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
v Bratislave sa vedenie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici rozhodlo

vstúpiť do projektu

VEDA V CENTRE

pravidelným organizovaním vedeckých kaviarní (1-krát mesačne), zameraných
na popularizáciu vedy, techniky a umenia určených širšej odbornej i laickej verejnosti.

V rámci tohto projektu sa  sa dňa 21. októbra 2010 uskutočnilo prvé z cyklu podujatí

Vedecká kaviareň


Hosťom prvej Vedeckej kaviarne na UMB bol Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., ktorý vystúpil s prednáškou na tému

"Reč ako jazýček na váhach istoty"

Posedenie v kaviarenskom štýle, pri šálke kávy, spríjemnené hudobnými vstupmi prof. Bela Felixa si prišlo vychutnať približne 60 návštevníkov.

     

     


Program VEDECKÝCH KAVIARNÍ do konca roka 2010:
25. november 2010, 15.30 h: Doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc. (Bratislava)
2. december 2010, 15.30 h: Mgr. Boris Tomášik, PhD. (Banská Bystrica)Vstup na jednotlivé podujatia, ktoré budú vopred oznámené prostredníctvom plagátov a internetu, je zadarmo.

Vedecké kaviarne sa budú uskutočňovať v priestoroch Rektorátu UMB, Národná 12 (budova oproti Štátnej opere).Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu