Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Vedecká kaviareň UMB

Na podujatí VEDA V CENTRE, ktoré organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR a UMB v Banskej Bystrici, bude hosťom vedeckej kaviarne 2. decembra 2010 o 17:00 hod. v budove Rektorátu UMB Dr. Boris Tomášik.

V súčasnosti pôsobí na Katedre fyziky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela. Vo svojom výskume sa venuje fyzike extrémnych stavov hmoty, aké sa dajú tvoriť na urýchľovačoch napríklad v CERNe.

Dva roky bol pracovníkom teoretickej divízie CERNu a aj teraz s touto orgaizáciou spolupracuje. Je tiež zanieteným popularizátorom časticovej a jadrovej fyziky. V krátkej prednáške Čo sa deje v CERNe predstaví túto organizáciu a porozpráva o aktuálnom výskume. Spomenie hlavne experimenty na LHC, ale aj čerstvé výsledky, týkajúce sa produkcie a štúdia antohmoty. Podstatná časť stretnutia bude venovaná diskusii so záujemcami.


Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu