Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Akademický senát


Členovia Akademického senátu UMB v Banskej Bystrici:Meno
Fakulta, katedra Telefón FAX E-Mail
Predseda
doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. PF, Kat. andragogiky 446 4611   mkryston@pdf.umb.sk
Podpredseda
doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD. FHV, Kat. SJaL 446 5143 krsko@fhv.umb.sk  
Tajomníčka
Mgr. Monika Luptáková Rektorát 446 1121   monika.luptakova@umb.sk
Členovia
Peter Paľonder FHV peter.palonder@gmail.com
doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. FPV, Kat. geogr. 446 7218   cizm@fpv.umb.sk  
Martin Slezák FPV   wifi3@azet.sk
RNDr. Miroslav Hužvár, PhD. EF, Kat. kvant. metód a inf. 446 6624 miroslav.huzvar@umb.sk
Lukáš Okál EF

lukasokal@gmail.com

Bc. Andrej Baláž PF andrej.balaz@pobox.sk
PhDr. Adriana Mikulčíková, PhD. FPVaMV 446 1228 adriana.mikulcikova@umb.sk

JUDr. Ivana Šošková

PrF 446 3163 ivana.soskova@umb.sk

Tomáš Šufák

PrF tosuf@orangemail.sk  
PhDr. Slávka Beracková Rektorát 413 3246 slavka.berackova@umb.sk
Mgr. Ivan Chorvát, M.A., CSc. Rektorát 446 6218

ivan.chorvat@umb.sk

Bc. Miriam Hudobová

SÚZ 446 6925 miriam.hudobova@umb.sk
Bc. Andrea Ferjenčíková FPVMV

andreaferjencikova@yahoo.co.ukMapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu