Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Základné informácie o SÚZ
Členovia ŠIR
Domový poriadok
Štatistika a vývoj ubytovanosti
Prideľovanie ubytovania
Voľné lôžka

Ubytovacie a stravovacie možnosti

Väčšina študentov UMB je ubytovaná v univerzitných internátoch (postup a žiadosť o pridelenie ubytovania). Možnosť ubytovania je aj na súkromí – na základe vyhľadávania podľa inzerátov. Univerzitné jedálne poskytujú možnosť obedov. Stravovacích možností v meste je veľa (reštaurácie, fast food, obchody s potravinami).

                        

Možnosti ubytovania
v študentských domovoch

ŠD1 Tajovského 40

ŠD2 Komenského 20

ŠD3 Tajovského 51


 

ŠD4 Trieda SNP 53

 

 

ŠD5  Ružová 15  

 

V ŠD UMB je poskytované ubytovanie počas trvania akademického roka študentom UMB študujúcim dennou formou a študentom diaľkárom formou krátkodobého ubytovania. Každoročne sa cca 700 – 800 študentov UMB ubytuje na stredoškolských ubytovacích zariadeniach a podnikových ubytovniach v B. Bystrici a blízkom okolí, ktoré nemajú naplnené kapacity. Toto ubytovanie si študenti hľadajú samostatne.

V prípade, že Vám nebolo poskytnuté ubytovanie na internáte, máte možnosť externého ubytovania sa na privátoch.

Adresy študentských domovov UMB

Študentský domov ŠD1 pri SÚZ UMB
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
tel. 048/446 7619, 446 7620
Študentský domov ŠD2 pri SÚZ UMB
Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica
tel. 048/446 3316
Študentský domov ŠD3 pri SÚZ UMB
Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica
tel. 048/446 7619

Študentský domov ŠD4 pri SÚZ UMB
Tr. SNP 53, 974 01 Banská Bystrica
tel. 048/446 6911, 446 6916

Študentský domov ŠD5 pri SÚZ UMB
Ružová 15, 974 11 Banská Bystrica 11
tel. 048/446 4980, 446 4981
 

Návrhy a pripomienky k tejto rubrike prijíma: Michalčíková Jana. Kontakty tu.


Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu