Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Možnosti trávenia voľného času

Športový klub UMB
Počas semestra môžu študenti v klube vykonávať aktivity ako atletika, triatlón, volejbal, basketbal, aerobik, cvičenie vo fitnes, plávanie, karate, taebo, stolný tenis, gymnastika, turistika, judo, biatlon. WWW adresa: http://www.sportklub.umb.sk/.

Klub telesnej výchovy UMB
Klub sa zameriava na záujmovú športovú a rekreačnú činnosť pre všetkých študentov a zamestnancov UMB. Náplňou sú aktivity v oblasti „Športu pre všetkých“. Klub zabezpečuje tradičné masové akcie ako: letné a zimné majstrovstva zamestnancov UMB, volejbalový turnaj UMB, tenisový turnaj UMB a pod.
Na UMB v oblasti vrcholového športu pracuje: Basketbalový klub UMB, Lyžiarsky klub Slávia Ekonóm

Univerzitný spevácky zbor MLADOSŤ
pri Pedagogickej fakulte bol založený v roku 1969 na pôvodnej Pedagogickej fakulte, kde do roku 1976 pôsobil ako miešaný zbor. Spevácky zbor získal mnohé ocenenia na Slovensku i v zahraničí. V súčasnosti sú jeho členmi študenti najmä Pedagogickej fakulty a Fakulty humanitných vied UMB. Dramaturgia telesa je orientovaná na zborovú literatúru širokého spektra umeleckých slohov a štýlov svetovej a slovenskej vokálno-zborovej tvorby.

Univerzitný folklórny súbor MLADOSŤ
interpretuje folklór z celého Slovenska, najmä jeho typických regiónov (Zemplín, Terchová, Myjava, Horehronie, Podpoľanie). Pri svojej činnosti reprezentuje univerzitu na domácom aj zahraničnom poli a prostredníctvom šírenia národných tradícií nadväzuje kontakty so zahraničnými univerzitami.

Univerzitné pastoračné centrum Štefana Moysesa 
je otvorené kresťanské katolícke spoločenstvo mladých ľudí (predovšetkým VŠ študentov) spojených vierou so záujmom zmysluplne tráviť voľný čas popri štúdiu v spoločenstve a priateľstve. Naším cieľom je poskytovať zázemie v spoločenstve, duchovný rast, možnosť sebarealizácie a oddych.

Študenti UMB majú ďalšie možnosti trávenia voľného času v rámci športových aktivít v športových zariadeniach UMB. K dispozícii sú najmä:
3 telocvične, 3 posilňovne, futbalové ihrisko, 2 volejbalové ihriská, 4 tenisové ihriská, atletická dráha, plaváreň, športová hala, viacúčelové ihrisko, 2 gymnastické telocvične a pohybové štúdio.
Univerzita ďalej využíva športové zariadenia iných škôl a mesta: tenisové ihrisko, športovú halu a krytý atletický štadión.

Šport pre všetkých študentov a zamestnancov UMB
Študenti a zamestnanci UMB máte možnosť vykonávať pohybové aktivity počas semestra na princípe dobrovoľnosti, vlastných možností, schopností a na vlastné nebezpečie pod vedením odborných cvičiteľov.

<<< Šport pre všetkých - Zimný semester 2009 >>>


 

Späť

Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu