Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Študentské organizácie 

Študentské rady existujú na všetkých fakultách univerzity, študentský parlament má Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Pedagogická fakulta a Ekonomická fakulta. Náplňou ich činnosti je spravidla informovanie študentov o dianí na fakultách, predkladanie návrhov, riešenie problémov študentov s vedením fakúlt, rozvoj študentského života a pod. Študentská rada UMB.

AIESEC je medzinárodná organizácia umožňujúca mladým ľuďom objaviť a rozvíjať svoj potenciál a tým pozitívne vplývať na spoločnosť. Partnerské organizácie z celého sveta vnímajú spoluprácu s AIESEC ako príležitosť podporiť rozvoj mladých lúdi, ako aj možnosť získať prístup k talentovaným mladým ľuďom s vysokým potenciálom. AIESEC ma svoje lokálne výbory v Bratislave, Košiciach, Nitre, Žiline a Poprade. V Banskej Bystrici sídli na Ekonomickej fakulte.

EAC – Euroatlantické centrum je nezávislou mimovládnou organizáciou študentov a mladých akademikov. Bolo založené v roku 1999 s cieľom zvyšovať verejnú informovanosť o medzinárodných vzťahoch a bezpečnosti a podporovať otvorenú diskusiu a kvalifikovaný výskum. Pri plánovaní svojich aktivít EAC využíva podporu a aktívny vklad zo strany NATO a Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov.

EIS – Európske informačné stredisko je nezisková, nepolitická, študentská organizácia, ktorá poskytuje študentom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela ako i širokej verejnosti v Banskej Bystrici informácie o Rade Európy, Európskej únii a ochrane ľudských práv.

ELSA – Európske združenie študentov práva je nezávislá, nepolitická a nezisková organizácia študentov práva a mladých právnikov v Európe. Od roku 1997 pôsobí lokálna skupina tejto organizácie aj pri Právnickej fakulte. Svojou činnosťou sa usiluje prispievať k právnemu vzdelávaniu študentov prostredníctvom záujmových aktivít. V rámci združenia pôsobí študentská organizácia Európske informačné centrum.

EFPOLIT - nezávislé občianske združenie založené na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov v roku 1998, s cieľom podporiť a posilniť študentské aktivity v oblasti medzinárodných vzťahov. Pri príprave rôznych podujatí (konferencie, prednášky, charitatívne aktivity...) Efpolit aktívne spolupracuje napr. s Ministerstvom zahraničných veci SR, s Francúzskym veľvyslanectvom v SR či s Francúzskou alianciou v Banskej Bystrici.

Na fakultách UMB pôsobia aj ďalšie študentské organizácie ako ADESS, VYCHPOLIT, Amnesty International, Street Law.

V meste Banská Bystrica pôsobí nezávisle od UMB Informačné Centrum Mladých (ICM), ktoré má za cieľ informovať mladých ľudí o možnostiach ich uplatnenia v oblasti štúdia a zamestnania (Au-Pair, brigády, študijné pobyty v zahraničí, cesta k povolaniu, poradenské služby v oblasti psychológie, práva a i.).

Študentský portál - iniciatíva študentov UMB.

Späť

 

Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu