Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

UMB v obrazoch

Oznamy, tlačové správy, kalendár akcií, spravodajca UMB, UMB v obrazoch: 2006, 2005, 2004, 2003 a skôr.
Obrazy z fakúlt: Ekonomická fakulta, Fakulta humanitných vied, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Fakulta prírodných vied,  Pedagogická fakulta, Právnická fakulta
Formulár pridania príspevku.

15. marca 2010
Dňa 12. marca 2010 sa v Aule Beliana uskutočnil slávnostný akt odovzdania dektrétu o začlenení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici medzi univerzitné vysoké školy za účasti Jána Mikolaja, podpredsedu vlády a ministra školstva SR. Viac info + foto

24. február 2010
Dňa 17. februára 2010 prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Mgr. Zuzana Piliarová predsedníčka Rady základných organizácií odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri UMB v Banskej Bystrici podpísali Kolektívnu zmluvu UMB na rok 2010. Viac

15. február 2010
Dňa 4. 2. 2010 sa konali jubilejné 10. Zimné majstrovstvá zamestnancov UMB. Výsledková listina + fotogaléria

15. február 2010
UMB usporiadala 10. jubilejný univerzitný bál. Viac info + foto

21. januára 2010
Zmluva o spolupráci medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Kremenčukskou štátnou univerzitou Michaila Ostrogradského. Viac info + foto.

16. júla 2009
Mr. Richard Amidon Betts, PhD. Associated Professor Penn State University, Pennsylvania,USA prevzal Striebornú medailu UMB za podporu univerzity a rozvoj vzájomnej spolupráce, ktorú mu udelila prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc. rektorka UMB. Viac info + foto
2. júna 2009

2. júla 2009
4. ročník výtvarnej súťaže pre žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí.
Téma: Moja najobľúbenejšia rozprávka Pavla Dobšinského. Výsledky súťaže, ocenenie víťazov - fotogaléria z vernisáže prác.

29. júna 2009
Hostia z prestížnej University of California Berkeley na pôde UMB v dňoch 15.-17. jún 2009. Medzinárodná vedecká konferencia o duševnom zdraví. Viac info + foto.

29. mája 2009
Univerzitná knižnica UMB sa dňa 27.5.2009 zúčastnila literárno-čitateľského a knižnično-informačného festivalu pod šírym nebom, ktorý pod názvom „BANBYČITARIÁDA - Banská Bystrica číta rada“ zorganizoval BB samosprávny kraj a Verejná knižnica Mikuláša Kováča. Fotogaléria

20. mája 2009
Dňa 19. mája sa na Rektoráte UMB uskutočnilo stretnutie prorektorov pre medzinárodnú spoluprácu, prorektorov pre vedu a výskum a prodekanov pre zahraničné vzťahy s výkonnou riaditeľkou SAIA, n.o. pani Katarínou Koštálovou, jej zástupkyňou pani Oľgou Šubeníkovou a pani Jorgou Hanesovou. Viac.

18. mája 2009
Dňa 7. mája 2009 sa uskutočnil 12. ročník volejbalového turnaja zamestnancov UMB o pohár Rektorky UMB a Predsedu OZ na UMB. Viac info + foto

28. apríla 2009
Univerzitu Mateja Bela navštívil JUDr. Miroslav Lajčák, Minister zahraničných vecí Slovenskej republiky. Viac info + foto

20. apríla 2009
Dňa 16. apríla 2009 sa uskutočnilo v slávnostnej aule Ekonomickej fakulty UMB slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UMB, rozšírené o vedecké rady Ekonomickej fakulty, Pedagogickej fakulty a Ústavu vedy a výskumu UMB, na ktorom boli udelené čestné tituly DOCTOR HONORIS CAUSA UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI. Ocenení boli: prof. Dr. René Schaffhauser, doc. PhDr. Milan Rúfus, CSc., in memoriam  a prof. Piotr Jerzy Kunce. Viac info + foto

18. marca 2009
Dňa 13. marca 2009 Univerzitu Mateja Bela navštívil J. E. pán Michael John WYN ROBERTS mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku. Viac.

4. marca 2009
Dňa 3. marca 2009 sa na Rektoráte UMB uskutočnil Informačný seminár Slovenskej akademickej informačnej agentúry. Spolupráca s Rakúskom vo vzdelávaní a vede: štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko 2008 – 2013. Viac info.

10. februára 2009
Dňa 4. februára 2009 sa na Donovaloch uskutočnili 9. zimné majstrovstvá zamestnancov UMB. Viac info+ foto.

5. februára 2009
Dňa 30. januára 2009 sa v Hoteli Dixon uskutočnil 9. Univerzitný bál. Viac info + foto.

21. januára 2009
Univerzitu Mateja Bela navštívili Prof. Mykhaylo Zagirniak rektor a Prof. Valentina Pidlisnyuk, PhD. prorektorka Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy State Polytechnic University Ukraine.  Viac info + foto.


20. januára 2009
Dňa 20. januára 2009 sa na rektoráte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnil seminár k programom Tempus a Erasmus Mundus. Viac info.

28. novembra 2008

19. novembra 2008
Bankovní institut vysoká škola, a.s., Praha a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici uzavreli dňa 13.11.2008 Zmluvu o spolupráci. Viac info.


19. novembra 2008
15 rokov činnosti Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov a medzinárodný hodnotiaci seminár Quo vadis lingua slovaca minorica? - "Kam kráčaš slovenský minoritný jazyk?" Viac info.

13. novembra 2008
Univerzitu Mateja Bela navštívili J.E. pán Danko PROKIĆ mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Srbskej republiky a prof. Vladimir Valent koordinátor Belehradskej univerzity pre spoluprácu so slovenskými univerzitami. Viac info.

13. novembra 2008
Pri príležitosti 10. výročia Hospodárskej a menovej únie sa na pôde Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici dňa 27. 10. 2008 uskutočnilo diskusné fórum s hlavnou témou „Euro – nástroj európskej stability a rastu“.  Viac

4. novembra 2008
Dňa 28. oktobra navštívil UMB J.E. pán Yong-Kyu PARK veľvyslanec Kórejskej republiky  a Prof. Dr. Kyu  Young LEE dekan Graduate School of International Studies Sogang University in Seoul, Korea. Viac info.

13. októbra 2008
Záverečná konferencia k projektu a slávnostné otvorenie Karérového centra UMB. Viac.

1. októbra 2008
Klub telesnej výchovy UMB pod záštitou rektorky UMB na začiatku školského roka 26.9.2008 pripravil IX. ročník tenisového turnaja zamestnancov UMB. Viac info + výsledky + foto

25. septembra 2008
18. september 2008 Slávnostné otvorenie akademického roka 2008/2009 na UMB. Info + foto.

22. septembra 2008
Detská univerzita UMB. Zhrnutie info + foto.

16. septembra 2008
Dňa 12. septembra 2008 rektorka UMB prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. a kvestorka UMB Ing. Ružena Fraňová slávnostne otvorili a uviedli do prevádzky zrekonštruovanú budovu Študentského domova na Ružovej ulici v areáli Pedagogickej fakulty UMB. Viac info + foto

20. augusta 2008
Dňa 18. augusta 2008 sa slávnostnou imatrikuláciou otvoril druhý ročník Detskej univerzity UMB. Slávnostné zhromaždenie sa uskutočnilo o 10.00 hod v Aule Ekonomickej fakulty UMB na Tajovského ulici. Viac info.

13. augusta 2008
Ďňa 30 júla 2008 v popoludňajších hodinách v priestoroch Školy v prírode v Kľačne skončil galaprogramom pilotný 1. ročník Letnej školy ľudového tanca. V čase 20. – 31. júla 2008 sa vzdelávalo v troch zložkách – ľudový tanec, ľudová pieseň a slovenský jazyk 76 žiakov a študentov detských a mládežníckych folklórnych súborov z Českej republiky – FS Limbora, z Rakúska – deti z FS Rozmarín s deťmi so školského spolku SOVA, z Ukrajiny – FS Turianska dolina spolu so šiestimi vedúcimi súborov. Viac info + fotogaléria


2. júla 2008
1.júla 2008 UMB navštívili predstavitelia univerzity vo Versailles (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines). Predmetom rokovania boli otázky budúcej spolupráce medzi obidvoma univerzitami v oblasti výskumu a vzdelávania. Viac info + foto

2. júla 2008
Dňa 26.6.2008 odovzdala rektorka UMB prof. PhDr. Beata Kosová, CSc ďakovný list za dlhoročnú spoluprácu a zásluhy o rozvoj
Univerzitného pastoračného centra biskupa Štefana Moysesa duchovnému správcovi vdp. Petrovi Sabolovi pri príležitosti ukončenia jeho pôsobenia v UPC. Foto

27. mája 2008
Univerzitu Mateja Bela navštívil, dňa 26. mája 2008,  J.E. pán Miguel AGUIRRE DE CÁRCER, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec ŠPANIELSKÉHO KRÁĽOVSTVA na Slovensku. Viac info.

13. mája 2008
Významné návštevy na Rektoráte UMB:
30. apríl Americký veľvyslanec
22. apríl Poľská konzulka
17. apríl Zástupcovia Univerzity v Perugii
16. apríl Prof. Dr. Stefan Eckert (International Management Internationalen Hochschulinstitut Zittau)
16. apríl Ukrajinská delegácia

12. mája 2008
22. apríla 2008 sa uskutočnilo prvé zasadnutie Komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác. Komisia pôsobí pri Ústave vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici. Ťažiskom jej rokovania bola obhajoba doktorskej dizertačnej práce RNDr. Antona Krištína, CSc., vedúceho vedeckého pracovníka Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene. Viac info + foto

4. apríl 2008
Dňa 3. 4. 2008 prebehlo finále a slávnostné vyhodnotenie súťaže Jazdi so Študentským klubom 25 dní. Víťazom sa stal študent piateho ročníka Fakulty humanitných vied UMB Martin Babiar. Viac info + foto

2. apríl 2008
Dňa 1. apríla 2008 pri príležitosti podujatia "TURECKÝ DEŇ", ktoré zorganizovala Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB a Euroatlantické centrum, zavítali na našu univerzitu predstavitelia Tureckého veľvyslanectva v SR. Viac info a foto. 

1. apríl 2008
Dňa 31. marca 2008 bola na pôde Rektorátu UMB podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Mestom Banská Bystrica a Univerzitou Mateja Bela.  Viac. 

28. marca 2008
Dňa 27. marca 2008 prijal na Rektoráte UMB prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, doc. PhDr. Ján Chorvát, PhD., zástupcov Univerzity Karlovej v Prahe. Foto.

20. marca 2008
V dňoch 10.3 - 16.3. sa uskutočnilo podujatie Týždeň slovenských knižníc. Fotogalériu z tohto podujatia nájdete na stránkach Univerzitnej knižnice UMB v časti Aktuality.  www.library.umb.sk

18. marca 2008
Dňa 12. marca 2008 bola podpísaná Dohoda o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi Univerzitou pre cudzincov v Perugii (Università per Stranieri di Perugia) a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dohodu pospísali rektorky obidvoch univerzít:  prof.ssa Stefania Giannini (Università per Stranieri di Perugia) a prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici). Viac info + foto

3. marca 2008 
MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov oficialne otvorilo svoju prvú tohtoročnú aktivitu, v jubilejnom 15 roku svojej činnosti, po získaní nových kompetencií po zaniknutom Dome zahraničných stykov MŠ SR – Školu v prírode Kde sú moje korene? v Detvianskej Hute (ďalej ŠvP) pre žiakov a učiteľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí.  Viac informácií + foto

27. februára 2008
Dňa 26. februára 2008 sa v Aule Rotunda na Ekonomickej fakulte UMB uskutočnilo podujatie „Okrúhly stôl o postavení žien v dnešnej spoločnosti“ Ženy, ktoré rozhodujú. Viac info + fotogaléria

7. februára 2008
Dňa 5. februára navštívil Univerzitu Mateja Bela Edward Arthur KEMP, prvý tajomník, Veľvyslanectvo USA na Slovensku. Viac info.

4. februára 2008

28. januára 2008
26. januára 2008 sa v Hoteli DIXON uskutočnil v poradí už ôsmy UNIVERZITNý BÁL. Viac info + foto galéria

24. januára 2008
Dňa 22. januára 2008 odovzdal Univerzite Mateja Bela primátor mesta Banská Bystrica Cenu primátora mesta Banská Bystrica za rok 2007. Cenu prevzala rektorka UMB prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.. Viac info + foto

21. januára 2008
Dňa 21. januára 2008 navštívil Univerzitu Mateja pomocný biskup Banskobystrickej diecézy Rímskokatolíckej cirkvi, Mons. ThDr. Tomáš Galis, PhD. Viac info

16. januára 2008
Dňa 16.01.2008 sa v Aule Beliana uskutočnilo stretnutie vedenia UMB s manažmentmi fakúlt, garantmi študijných programov a akademickými senátmi rozšírené o akademickú obec UMB k ďalším perspektívam rozvoja univerzity.

14. januára 2008
V dňoch 7. - 9. januára 2008 sa uskutočnila 2. návšteva medzinárodného hodnotiaceho tímu EUA. Viac informácií + foto

12. decembra 2007
Univerzitu Mateja Bela navštívili Yong-Kyu PARK veľvyslanec Kórejskej republiky s doprovodom Sunghee SONG a Hyung ju KIM. Hostí prijali: prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. rektorka UMB a doc. PhDr. Ján Chorvát, PhD.prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB. Viac info + foto

5. decembra 2007
Dňa 4. decembra 2007 o 13.00 hod navštívil Univerzitu Mateja Bela J. E p Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej Republiky. Prezidenta privítala rektorka UMB prof. Beata Kosová pred aulou Rotunda na pôde Ekonomickej fakulty UMB. Viac info + fotogaléria

3. decembra 2007
Dňa 22. novembra 2007 sa uskutočnilo rokovanie Vedeckej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Viac info

29. novembra 2007
Dňa 27. novembra sa v Aule Beliana uskutočnilo podujatie s názvom Military meeting s Univerzitou Mateja Bela. Výnimočnosť podujatia bola potvrdená účasťou ministra obrany SR Františka Kašického. Viac info

15. novembra 2007
Dňa 13. novembra 2007, Univerzitná knižnica UMB & vydavateľstvo Elsevier zorganizovali školenie k databázam ScienceDirect a Scopus. Viac info.

31. október 2007
Prezentácia prof. Johna Rydera zo State University of New York na UMB. Ponuka na spoluprácu medzi SUNY a UMB. Viac info + foto

24.október 2007
V dňoch 22. – 24. októbra 2007 Univerzitu Mateja Bela navštívili členovia Evalvačného tímu EUA. Viac info + fotogaléria

17. október 2007
Univerzitu Mateja Bela navštívil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Srbskej republiky Danko Prokić. Viac info+foto.


15. október 2007
Výsledky a fotogaléria VIII. ročníka tenisového turnaja zamestnancov UMB.

2. júl 2007
Dňa 21.6.2007 sa na rektoráte UMB uskutočnilo stretnutie talianskych predstaviteľov Spoločnosti pre vzdelávanie – Ente Formazione Antigiana (EFA) z Padovskej univerzity a Obchodnej komory z Padovy s predstaviteľmi UMB. Viac info + fotogaléria

2. júl 2007
Dňa 20.6.2007 bola na Úrade Slovenskej akadémie vied v Bratislave podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Slovenskou akadémiou vied a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici za účasti rektorky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prof. PhDr. Beaty Kosovej, CSc., a predsedu Slovenskej akadémie vied prof. Ing. Štefana Lubyho, DrSc. Fotogaléria

11. jún 2007
Dňa 8. júna 2007 bola podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Univerzitou Mateja Bela a Univerzitou Champagne-Ardenne Reims (Francúzsko). Viac informácií + fotogaléria.

30. máj 2007
Dňa 29. mája 2007 navštívili Univerzitu Mateja Bela zástupcovia Francúzskeho veľvyslanectva v SR: pán profesor Gilles Rouet, atašé pre univerzitnú, vedeckú a technickú spoluprácu, pani Magali Boursier, odborná referentka pre univerzitnú spoluprácu a pán Clement Messelet, referent pre odbornú spoluprácu. Viac infor + fotogaléria

29.máj 2007
Dňa 24. mája 2007 sa uskutočnilo rokovanie Vedeckej rady UMB.Viac info + fotogaléria

21. máj 2007
Fotogaléria z odovzdávania knižného daru Univerzitnej knižnici UMB v rámci projektu 100 kníh Tatra banky. Univerzitná knižnica získala do fondu 100 diel súčasných slovenských autorov v hodnote 25 000,- Sk. Viac info o projekte


15. máj 2007
Výsledky a fotogaléria10. ročníka Volejbalového turnaja o pohár Rektorky UMB a Predsedu OZ UMB, ktorý sa uskutočnil dňa 10.5.2007.

10. máj 2007
Univerzitu Mateja Bela navštívil reprezentant Flámskej vlády na Slovensku Walter Moens Návštevu prijal doc. PhDr. Ján Chorvát, PhD. prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB. Viac info.

9. máj 2007
Prorektor pre vedu a výskum UMB, doc. RNDr. Roman Nedela, DrSc., prijal zástupcov Pécsskej Univerzity v Maďarsku. Stretnutia sa zúčastnili Bókay Antal, prorektor pre štúdium a Komlósi László, prorektor pre vedu a výskum. Na stretnutí boli prerokované možnosti spolupráce na univerzitnej úrovni. Fotogaléria

4. máj 2007
Prijatie Prof. Vladimira Petroviča Stojlovskeho z Odesskej národnej univerzity I. I. Mechnikova prorektorom pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB doc. PhDr. Jánom Chorvátom, PhD. Fotogaléria

25. apríl
Rektorka UMB prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. udelila ďakovný list študentke Univerzity Mateja Bela Alene Procházkovej za výsledky dosiahnuté na Svetovej zimnej univerziáde v Turíne v roku 2007 a vzornú preprezentáciu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fotogaléria

25. apríl 2007
Univerzitu Mateja Bela navštívil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky v Slovenskej republike J.E. Henry Cuny a prof. Gilles Rouet, DrSc atašé pre vedeckú, odbornú a univerzitnú spoluprácu. Hostí prijali: rektorka UMB prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. a prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB doc. PhDr. Ján Chorvát, PhD. Fotogaléria

19. apríl 2007
Fotogaléria z prednášky - Alexander Duleba: EÚ a politika Ruskej federácie, na Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov.

16. apríl 2007
Slávnostné otvorenie kurzu Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov - Tvorca europrojektov pre krajanov: učiteľov, novinárov, kultúrnych pracovníkov, pracovníkov samospráv sa konalo 16 apríla 2007. Absolventi kurzu získajú skúsenosti s prípravou europrojektov v oblasti školstva, zamestnanosti a cestovného ruchu.

16. apríl 2007
Kolégium rektorky UMB prerokovalo Výročnú správu za rok 2006 a Výročnú správu o hospodárení za rok 2006.

13. apríl 2007
Dôležité informácie a skúsenosti na 2. informačnom dni k 7. Rámcovému programu získalo 90 účastníkov. Účastníci boli z pracovísk UMB, z Technickej univerzity vo Zvolene, Katolíckej univerzity v Ružomberku a Geologického ústavu SAV.

12. apríl 2007
O rozvoji ďalšej spolupráce medzi Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici a Univerzitou Mateja Bela rokovali riaditeľka ŠVK PhDr. Oľga Lauková, prorektori UMB: Holec, Chorvát, Nedela a riaditeľka Univerzitnej knižnice UMB PhDr. Ľudmila Homolová.

4. apríl 2007
Dňa 3. apríla 2007 sa uskutočnilo pracovné rokovanie predstaviteľov < body>

Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu