Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Späť

Vlajka UMB

Možnosti polohy vlajky


POUŽITIE VLAJKY
Vlajka univerzity sa používa ako štandarda pri akademických obradoch UMB:

SPÔSOB POUŽÍVANIA VLAJKY

  1. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka Slovenskej republiky a vlajka univerzity, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka sa z čelného pohľadu umiestňuje vľavo.
  2. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka cudzieho štátu, štátna vlajka Slovenskej republiky a vlajka univerzity, sú umiestnené vedľa seba, pričom sa štátna vlajka Slovenskej republiky umiestňuje uprostred, vlajka univerzity vpravo a vlajka cudzieho štátu vľavo.
  3. Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané tieto pravidlá:
  4. Na vlajke univerzity nesmie byť žiaden odznak, kytica a pod.
  5. Na žrdi okrem vlajky univerzity nesmie byť upevnená žiadna iná vlajka, žrď nesmie mať žiadne ozdoby alebo príkrasy.
  6. Vlajka sa pri vztyčovaní alebo snímaní nesmie dotýkať zeme.
  7. Vlajka univerzity sa nesmie použiť v poškodenom alebo znečistenom stave.
  8. Za dôstojné zaobchádzanie s vlajkou univerzity a za jej ochranu zodpovedá osoba určená rektorom univerzity pri príležitostiach celouniverzitného charakteru a osoba určená dekanmi fakúlt pri príležitostiach na úrovni fakúlt. Zakázané je používať vlajku univerzity spôsobom, ktorý by bol nevhodný, neprimeraný, alebo ktorým by sa prejavovala neúcta k vlajke.

Späť

Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu