Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Základné informácie o SÚZ
Domový poriadok
Členovia ŠIR
Ubytovacie a stravovacie možnosti
Štatistika a vývoj ubytovanosti
Voľné lôžka
Stravovacie služby

Prideľovanie ubytovania

Kompletná databáza žiadateľov o lôžko, zoznamy študentov s prideleným a neprideleným lôžkom,  ostatné informácie týkajúce sa prideľovania lôžok a ubytovania na ŠD1, 2, 3, 4, 5:

SÚZ  UMB, Tr. SNP 53,   048/ 446 69 17 


Od 02. septembra ak. roka 2011/2012 sa študent, ktorému bolo pridelené lôžko ubytuje len na základe "Zmluvy o ubytovaní"

Prideľovanie lôžok pre ak. rok 2011/12 na ktorýkoľvek z internátov UMB prebieha centrálne cez SÚZ UMB a ŠIR. Preto je bezpredmetné zasielať žiadosti na jednotlivé študentské domovy či dekanáty fakúlt. Vedúca ŠD ubytuje iba tých študentov, ktorých má uvedených v zoznamoch zo SÚZ UMB, resp. od študentskej internátnej rady.

Kapacita SÚZ UMB pre študentov denného štúdia:     2 260 lôžok pre potreby 6 fakúlt UMB 

SÚZ UMB rieši žiadosti o ubytovanie študentov UMB, ktorí študujú 1., 2., a 3. stupeň denného štúdia.

Študenti externého štúdia sa môžu ubytovať len krátkodobo formou hosťovského ubytovania po dohode s vedúcou príslušného ŠD.

1. kolo:       2. - 5. rok - prideľovanie lôžok študentskou internátnou radou (ŠIR)

2. kolo:       2. - 5. rok - prideľovanie lôžok vedením SÚZ (odvolacie kolo)    

3. kolo:       1. rok - prideľovanie lôžok vedením   SÚZ

4. kolo:       1. rok – študenti prijatí na odvolanie a dodatočne 

5. kolo:       1. - 5. rok - prideľovanie prístelkov (provizórne ubytovanie)

                 Prideľovanie lôžok zahraničným študentom a doktorandomĎalšie info viď v časti Voľné lôžka

V internátoch SÚZ UMB je poskytované ubytovanie počas trvania akademického roka študentom UMB študujúcim dennou formou(2 260 lôžok) a študentom diaľkárom formou krátkodobého ubytovania. Ďalej SÚZ poskytuje ubytovanie vo vyčlenenej kapacite zamestnancom UMB, externým pracovníkom UMB a pracovným návštevám.

Ani jeden z internátov SÚZ UMB nie je stavaný bezbariérovo. Vstup do budov ŠD 1, 2, 3 je cez schodište, vstup do ŠD 5 je bezbarierový, v budovách sú k dispozícii výťahy. V budove ŠD4 nie je výťah, vstup do budovy je priamy, vo vestibule budovy je schodište. 

V prípade študentov s ťažkým zdravotným postihnutím (vozíčkar, nevidomý, ap) odporúčame pred alebo pri podávaní žiadosti        o lôžko informovať sa na riaditeľstve SÚZ.

Návrhy a pripomienky k tejto rubrike prijíma: Michalčíková Jana. Kontakty tu.


Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu