Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Povinne zverejnené informácie
Sadzobník
Žiadosť o poskytnutie informácií
Smernica UMB č. 01/2001

Poskytovanie informácií

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Univerzita Mateja Bela poskytuje informácie, ktoré má k dispozícii.
Základné informácie o spôsobe realizácie uvedeného zákona na Univerzite Mateja Bela rieši Smernica rektora č. 01/2001.

 

Informácie o pridelenom ubytovaní (Kompletná databáza žiadateľov o lôžko, zoznamy študentov s prideleným a neprideleným lôžkom,  ostatné informácie týkajúce sa prideľovania lôžok a ubytovania na ŠD1,2,3,4:)v študentských domovoch získate na nižšie uvedenom kontakte:

 Jana Michalčíková
Správa účelových zariadení
Univerzita Mateja Bela
974 00 Banská Bystrica
t.č.: 048/4711517
e-mail: jana.michalcikova@umb.sk  

Upozorňujeme všetkých žiadateľov o informácie týkajúce sa rozvrhov vyučovania, možnosti štúdia ako aj rôznych iných informácii týkajúcich sa konkrétnych študijných programov, aby svoje žiadosti adresovali na nižšie uvedené kontaktné miesta na fakultách.

Urýchli sa tým vybavenie Vašej žiadosti.


Miestami pre podávanie písomných žiadostí o sprístupnenie informácií o univerzite sú:

1. Fakulty UMB:

Pedagogická fakulta
referát pre zahraničné vzťahy a vzťahy s verejnosťou
Adresa: Ružová 11, 974 11 Banská Bystrica
Telefón: 048/436 4226
Fax: 048/436 44 44
E – mail: eoklepkova@pdf.umb.sk

Fakulta humanitných vied
referát pre rozvoj
Adresa: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: 048/446 7418
Fax: 048/ 413 61 53
E – mail: rozvoj@fhv.umb.sk alebo zbinovsky@fhv.umb.sk
Viac informácií:www.fhv.umb.sk

Fakulta prírodných vied, dekanát
Adresa:
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: 048/ 413 82 76
Fax: 048/ 413 86 43
E – mail: kollar@fpv.umb.sk

Ekonomická fakulta
referát ďalšieho vzdelávania občanov a marketingu
Adresa: Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: 048/446 2143
Fax: 048/415 2793
E – mail: masa.hrusovska@umb.sk
Viac informácií: http://www.ef.umb.sk/

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, dekanát
Adresa: Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: 048/415 4404, 415 4405
Fax: 048/415 2432
E – mail: kyselova@fpvmv.umb.sk, zalmanova@fpvmv.umb.sk, alena.hrncirikova@umb.sk

Právnická fakulta, dekanát
Adresa:
Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: 048/412 5126, 048/446 3106
Fax: 048/412 5127
E – mail: dekanat@prf.umb.sk,

2. Celouniverzitné pracoviská

- určené miesto nájdete na príslušnej webovskej stránke

3. Rektorát UMB
sekretariát rektora
Adresa: Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Osobne: v pracovných dňoch v čase od 08.00 do 16.00 hod.
Telefón: 048/ 446 1111 - ústredňa, 446 1156
Fax: 048/ 415 31 80
E – mail: rektorka@umb.sk, do predmetu nezabudnite uviesť "Žiadosť o sprístupnenie informácií".
Cez Internet: Vyplňte formulár priamo TU!

 

Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu