Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Žiadosti o informácie
Poskytovanie informácií

Sadzobník poplatkov úhrad za sprístupnenie informácií

Sadzobník poplatkov úhrad za sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Rozmnožovanie:
1 strana:

  1. čierno-biela A4 1,- Sk
  2. farebná A4 15,- Sk

Informácia poskytnutá na diskete:
1 disketa 15,- Sk
1 CD 60,- Sk

Informácia poskytnutá faxom:
podľa cenníka a. s. Slovenské telekomunikácie

Poštovné poplatky:
Podľa platného cenníka budú sa hradiť dobierkou.

Ceny sa budú aktualizovať v zmysle úprav platných cien.

Späť

Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu