Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Výsledky festivalu
English version
Propozície súťaže SR, ČR
Súťažný poriadok
Harmonogram
Z histórie festivalu
Celoslovenské súťaže
Fotogaléria
Komplexná informácia
Povinné skladby
Spoločný spev
Tlačivo prihlášky

XI. ročník Akademickej Banskej Bystrice

Výsledky medzinárodného festivalu speváckych zborov
Akademickej Banskej Bystrice 2005Akademická
Banská Bystrica
2005


sa uskutoční v dňoch:

2.- 5. júna 2005

pod záštitou Ministerstva školstva SR, Ministerstva kultúry SR.
a rektora Univerzity Mateja Bela
doc. Ing. Milana Murgaša, CSc.Akademická Banská Bystrica Nadväzuje na dvadsaťročnú tradíciu národného festivalu vysokoškolských zborov, ktorý začal písať svoju históriu v roku 1985 a od roku 1993 má charakter medzinárodnej súťažnej prehliadky. Na festivale zazneli po prvýkrát mnohé kompozície najmä slovenských hudobných skladateľov Alfréda Zemanovského, Tadeáša Salvu, Zdenka Mikulu, Ivana Hrušovského, Andreja Očenáša, Juraja Hatríka. Počas festivalu sa konajú semináre zaoberajúce sa teoretickými i praktickými otázkami zborového spevu, sprievod mestom, voľba MISS.
Cieľom festivalu je rozvíjať lásku k národnej kultúre cez vokálne umenie, spoznávať hudbu a históriu rôznych národov, zbližovať mladých ľudí a spoločnými stretnutiami podnietiť tvorivosť a zdravé súťaženie akademických speváckych zborov. Rozšíriť kultúrny a hudobný rozhľad mladej inteligencie. V prípade záujmu o účasť na Festivale Akademická Banská Bystrica (ďalej ABB 2005), v y p l ň t e prosím prihlášku a zašlite ju organizačnému výboru na adresu:

Kontaktné údaje:
Univerzita Mateja Bela
Sekretariát ABB 2005

Doc. PaedDr. M. Pazúrik, CSc., Prof. PhDr. E. Langsteinová, CSc.
Tajovského 40
97401 BANSKÁ BYSTRICA
S L O V E N S K O
Fax: 00 421 / 48 / 4136153 Tel: 00 421 / 48 / 4134557
E – mail: langsteinova@fhv.umb.sk

Prehľad

Propozície súťaže SR, ČR
Súťažný poriadok
Harmonogram
Z histórie festivalu
Celoslovenské súťaže
Komplexná informácia
Tlačivo prihlášky
Povinné skladby
Spoločný spev
English version

Späť

Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu