Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Zásady používania štandardy
Hymna
Insígnie
Späť

Štandarda

Po prvýkrát bola predstavená na slávnostnom otvorení akademického roka 2002/2003.
Zásady používania štandardy.

Predloha štandardy UMB
– autor Ing. Anton Stolár

Libretto

Návrh koncepcie vychádzal z predstavy vytvoriť symbol inštitúcie, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelanie na viacerých rôznorodých pracoviskách a zároveň obsahuje odkaz na vedeckú, pedagogickú a publikačnú činnosť Mateja Bela, pochádzajúceho zo stredoslovenského regiónu a pôsobiaceho v 18. storočí; inštitúcie pôsobiacej v Banskej Bystrici, s ambíciami kvalitatívne aj kvantitatívne rásť a slúžiť budúcnosti.
Navrhnutá štandarda obsahuje znaky, ktoré implikujú nasledovné významy. Štandarda svojou formou vychádza z charakteru knihy. Knihy ako posla poznania, zdroja vedomostí, šíriteľa osvety a celku, ktorý obsahuje viaceré prvky (fakulty – katedry...). Navrhnutá štandarda je vlastne zvislo preložená látka, ktorá vytvára dva listy spojené v chrbte. Môže byť prezentovaná na tyči (štvorcového prierezu) ako zástava, alebo zavesená v troch bodoch na tmavom pozadí.

Znaková Štruktúra

Vonkajšia časť (obal):

Portrét Mateja Bela: s textom v sadzbe do kruhu.
Obrys „domu“ – historizujúci tradičný motív (štylizovaný dekoračný prvok a ornament ľudovej architektúry 18. storočia zo stredného Slovenska) umocňuje proporcie knihy a vytvára uzavretý, jednotný a symetrický celok. Obrys má v atike umiestnený znak Banskej Bystrice (heraldická červená je nahradená šrafovaním).
Citát „vzdelanie vytvára (tvaruje, formuje) budúcnosť" je parafrázou výroku M. T. Cicera. Jeho umiestnenie v základoch „domu" uzatvára kompozíciu a odkazuje na fundamentálne hodnoty a činnosť univerzity zameranú na vzdelávanie generácie, ktorá je nositeľom budúcnosti.
Farebnosť – zemitý, neutrálny a tradičný odtieň hnedej farby je doplnený svetlým koloritom „vzácnej" zlatej farby, ktorá vytvára s pozadím dostatočný teplý kontrast.

Vnútorná časť (dvojlist):

Použitou typografiou a farebnosťou odľahčuje vážnosť vonkajšej časti. Odkazuje na dynamiku, čistú hravosť a kontinuálnosť. Horizontálne línie opticky predlžujú formát a vyvažujú svetelné pomery na dvojliste.
Názvy fakúlt – základné prvky (kapitoly) svojím špecifickým zameraním profilujú univerzitu; sú umiestnené symetricky pod sebou tak, aby bolo možné dopisovať novovzniknuté fakulty. Je možné doplniť aj ingrediencie jednotlivých fakúlt, resp. vytvoriť vlajky jednotlivých fakúlt (umiestnených u dekanov fakúlt) s akcentovaním ich názvu, loga a farebnosti.
Citát – je zalomený kreatívne. Použitím dvoch odtieňov v jednom texte vzniká slovná hra „res futurum" čo je „vec (podstata) budúcnosti".
Farebnosť – použité sú farby, výraznejšia je maslová žltá aplikovaná na podklad. Táto farba zjednocuje dvojlist, neutralizuje rozdielne tvaroslovia, necháva priestor na vyniknutie kontrastného písma.
Písmo – na všetky texty je použitá prechodová antikva (Vendone ICG), písmo 18. storočia.
Materiál – na celú vlajku použitý jeden druh látky matný a stredne ťažký satén s predpísanou farebnosťou. Vonkajšia a vnútorná strana látky je spojená po obvode.
Technológia – kombinácia sieťotlače s tradičným šitím a programovateľným výšívaním.

Zásady používania štandardy.

Späť

Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu