Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Ubytovacie a stravovacie možnosti
Prideľovanie ubytovania
Domový poriadok
Voľné lôžka

Štatistika a vývoj ubytovanosti

 

Kapacita ŠD pre študentov denného štúdia: 2 260 lôžok
Štatistika ubytovanosti v akademickom roku 2010/2011 (stav k 30. 09. 2010)
Fakulta

Celkový počet žiadostí

Kladne vybavené

% kladne vybavené

Záporne vybavené

2. - 5. roč.

1. roč.

2. - 5. roč.

1. roč.

2. - 5. roč.

1. roč.

1. - 5. roč.

EF 505 238

379

214

75%

90%

150
FHV 497 342

345

297

69%

87%

197
PdF 413 201

202

166

49%

83%

246
FPVMV 224 96

170

85

76%

89%

65
PrF 258 81

218

73

84%

90%

48
FPV 227 175

147

157

65%

90%

98
Spolu 2 124 1 133 1 461 992

69%

88%

804

Vývoj ubytovanosti študentov UMB v internátoch                              SÚZ  UMB (1. - 5. ročník)

U M B

Lôžková kapacita

 Počet žiadostí          o lôžko

Kladne vybavené žiadosti

% kladne vybavené žiadosti

Ak. rok

k 30. 09.

2007/08

2 105

3 208

2 331

73%

2008/09

2 255

3 291

2 322

71%

2009/10

2 260

2 983

2 505

84%

2010/11

2 260

3 257

2 453

75%

Odvolania 2. - 5. ročník
Ak. rok

Počet odvolaní - žiadostí

Žiadosti - vážne dôvody

Kladne vybavené

Kladne vybavené       

% kladne vybavené

k 31. 05.

k 30. 09.

2007/08

616

387

200

414

67%

2008/09

824

360

200

457

55%

2009/10

766

329

200

641

84%

2010/11

728

336

200

398

55%

Návrhy a pripomienky k tejto rubrike prijíma: Michalčíková Jana. Kontakty tu.


Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu