Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Základné informácie o SÚZ
Ubytovacie a stravovacie možnosti
Stravovacie služby

Vyhlásenie k poškodzovaniu majetku SÚZ


     Vyhlásenie k poškodzovaniu majetku UMB

    Každý rok sa opakuje odstraňovanie prázdnych fliaš a iného odpadu zo striech budov pri internátoch v areály UMB na Tajovského 40. Týmto konaním sa poškodzujú strechy, diery v streche je nutné opravovať. Náklady na opravy takto poškodených striech stoja univerzitu každý rok takmer milión korún. Finančné zdroje, ktoré by bolo možné použiť na rozširovanie kapacity internátov, opravy, rekonštrukcie a dovybavenie financujú havarijné opravy striech.
    V prípade ak tento vandalizmus neprestane univerzita zváži voči vinníkom, ktorí hádžu smeti na strechy, nasledovné opatrenia:

stratu možnosti ubytovania sa na internátoch UMB,
vymáhanie škôd v súlade s občianskym zákonníkom

zvýšenie cien nájomného bohužiaľ pre všetkých ubytovaných z dôvodu nárastu týchto zbytočných nákladov

 

Kvestor UMB
Riaditeľ SÚZ


 

Návrhy a pripomienky k tejto rubrike prijíma: Michalčíková Jana. Kontakty tu.


Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu