Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Metodické pokyny

Rok 2007:
Metodický pokyn č. 2/2007
pre zavedenie prevádzky Systému multifunkčných preukazov zamestnancov UMB
- Dodatok č. 1/2007 k metodickému pokynu č. 2/2007 - Harmonogram vydávania preukazov pre zamestnancov UMB v Banskej Bystrici
Metodický pokyn č. 1/2007 o zabezpečení archivačnej činnosti na UMB v roku 2007

Rok 2006:
Metodický pokyn č. 2/2006 o zabezpečovaní registratúrnej a archívnej činnosti na UMB v Banskej Bystrici v r. 2006
Metodický pokyn č. 1/2006 Vydávanie a doručovanie rozhodnutia dekana/rektora o prijatí/neprijatií na štúdium uchádzačom o štúdiium na UMB

Rok 2005:
Metodický pokyn č. 6/2005 kvestora UMB havarijný plán riadeniaí tepelného hospodárstva na UMB
Metodický pokyn č. 5/2005 prorektora pre pedagogickú činnosť o rigoróznej skúške a obhajobe rigoróznej práce v sústave študijných odborov VŠ SR
- príloha č. 1 - Vzor diplomu (rigorózny) v novej Sústave študijných odborov
- príloha č. 2 - Príbuznosť študijných odborov UMB v starej a novej sústave študijných odborov
- príloha č. 3 - Príbuznosť študijných odborov v Sústave študijných odborov VŠ vzdelávania SR zo 16. 12. 2004
Metodický pokyn č. 4/2005 prorektora pre pedagogickú činnosť k možnosti štúdia viac študijných programov UMB v sústave študijných odborov VŠ SR
Metodický pokyn č. 3/2005 k vyplňovaniu dát úlohy Prijímacie konanie na VŠ na ak. rok 2005/2006
Metodický pokyn č. 1/2005 o zabezpečení registratúrnej a archívnej činnosti na UMB v Banskej Bystrici v r. 2005

Rok 2003:
Metodický pokyn č. 1/2003
- Dodatok č. 2/2006 k "metodickému pokynu č. 1/2003" "Metodika pre aplikáciu verejného obstarávania na podmienky UMB Banská Bystrica"
- Dodatok č. 1/2005 k "metodickému pokynu č. 1/2003" "Metodika pre aplikáciu verejného obstarávania na podmienky UMB Banská Bystrica"

Späť

Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu