Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Späť

História


Univerzita Mateja Bela vznikla 1. júla 1992 zlúčením Pedagogickej fakulty a Ekonomickej fakulty.

Banská Bystrica má bohaté tradície v školstve a kultúre. Už v 13. storočí existovala v meste farská a neskôr mestská škola. V 17. storočí bolo založené jezuitské gymnázium a v tom istom storočí neskôr evanjelické gymnázium. Na tejto škole študoval a neskôr pôsobil ako rektor Matej Bel, podľa ktorého je pomenovaná aj univerzita.

Matej Bel (1684-1749) bol autorom mnohých vedeckých, pedagogických, vlastivedných, filozofických a cirkevnonáboženských diel. Jeho trvalým odkazom je postulát národnostnej rovnoprávnosti, náboženskej tolerancie, zjednocovania ľudí a národov, láska k vlasti a viera v silu vzdelania a kultúry. Svojím dielom prispel k rozvoju vedy, školstva, vzdelanosti a kultúry na Slovensku a v Európe.

V 50. a 60. rokoch 19. storočia sa významným strediskom vzdelanosti na Slovensku stalo katolícke gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským.. V školskom roku 1856/57 bola v Banskej Bystrici založená učiteľská preparandia, na ktotej sa zásluhou vtedajšieho biskupa Štefana Moysesa okrem nemčiny a latinčiny vyučovalo aj po slovensky. Už vtedy sa uvažovalo o zriadení vysokej školy v Banskej Bystrici. Tieto snahy sa vzhľadom na vtedajšiu politickú situáciu v Rakúsko-Uhorsku nedali uskutočniť.

V školskom roku 1949- 50 bola v Banskej Bystrici založená pobočka Pedagogickej fakulty pri Slovenskej univerzite v Bratislave. Prvá vysoká škola v Banskej Bystrici vznikla v roku 1954. Bola to Vyššia pedagogická škola. 1. Septembra 1964 bola založená Pedagogická fakulta.

V roku 1973 sa v Banskej Bystrici zriadilo detašované pracovisko Obchodnej fakulty Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, z ktorého v roku 1977 vznikla Fakulta ekonomiky služieb a cestovného ruchu. 1. júla 1992 fakulta prijala nový názov - Ekonomická fakulta, ktorý výstižnejšie charakterizuje jej orientáciu.

Obidve uvedené fakulty vytvorili základ novej univerzity, ktorá má v súčasnosti šesť fakúlt.

***

Ekonomická fakulta UMB
Fakulta humanitných vied UMB
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Fakulta prírodných vied UMB
Pedagogická fakulta UMB
Právnická fakulta UMB

***
Späť
Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu