Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Život UMB vo fotografiách 2003

Podrobnejšie informácie a fotodokumentáciu k akciám mžno získať v archíve UMB, Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica.

 • Prijatie profesora Jean Pierre Algouda z Lyonskej Univerzity 17.6.2004
 • MBA Franchise - hodnotenie pripravenosti UMB začať poskytovať Master of Business Administration štúdium v spolupráci Nottinghamskou univerzitou 9.6. – 10.6.2004
 • Zasadalo kolégium rektora UMB 14.6.2004
 • Videokonferencia vedúcich modulov Master of Business Administration štúdia na Univerzite Mateja Bela a Nottinghamskej Univerzite 7.6.2004
 • Vedecká rada a cena rektora za rok 2003 dňa 2.6.2004
 • Prijatie návštevy z Univerzity Joensuu Fínsko 29.5.2004
 • Zasadala Správna rada UMB 23.5.2004 – 24.5.2004
 • Týždeň informácií o možnostiach mobilít do EÚ 17.5.2004 – 21.5.2004
 • Videokonferencia MBA 18.5.2004
 • 7. ročník volejbalového turnaja zamestnancov UMB
 • Účasť UMB na výstave For Arch a For Region 2004 Banská Bystrica
 • Prijatie veľvyslanca USA rektorom UMB
 • Slávnostná inaugurácia dekana FHV doc. PhDr. Vladimír Varinského, CSc.
 • Prijatie delegácie austrálskych vzdelávacích inštitúcií
 • Študenti UMB na Slovenskej univerziáde´2004 v karate
 • Rozlúčka s dekankou Klinckovou - Čaša vína po slávnostnom koncert
 • Prijatie pani Inny Vasylivny Ohnivets generálnej konzulky Ukrajiny rektorom UMB
 • Vedecká rada UMB
 • Slávnostné kolégium FHV
 • Odovzdanie vymenúvacieho dekrétu dekanovi FPV doc. RNDr. S. Holecovi, PhD.
 • Koncert Gratias pro omnia
 • Prijatie honorárneho konzula Austrálie
 • Kolégium rektora 16. 2. 2004
 • 4. Zimné majstrovstvá UMB
 • Pracovná porada pracovníkov študijných úsekov a pracovníkov úsekov vzťahov s verejnosťou UMB
 • 4. univerzitný bál
 • Návšteva a nadviazanie spolupráce medzi UMB a Nottinghamskou Trent Univerzitou. 7. – 9. 1. 2004
 • Tlačová konferencia k zhodnoteniu roka 2003 na UMB. Dňa 22.12.2003.
 • Prijatie profesora Roberta J. M. Shipley dňa 19. decembra 2003
 • Prijatie reprezentantov Miešaného speváckeho zboru Pedagogickej univerzity v Budapešti.
 • Kolégium rektora konané dňa 15. 12. 2003.
 • Porada výchovných poradcov Banskobystrického kraja 9.12.2003.
 • Záverečná správa projektu: „Príprava projektov pre tvorbu štruktúry na znižovanie nezamestnanosti“ dňa 8.12.2003.
 • Seminár výchovných poradcov Košického kraja
 • Porada výchovných poradcov Banskobystrického kraja
 • Zábery zo zasadnutia Vedeckej rady UMB 27.11.2003
 • Prezentácia videokonferenčnej technológie VRVS na UMB 3. decembra 2003.
 • Stretnutie študentov s vrcholovým manažmentom UMB dňa 19. novembra 2003
 • Podpis deklarácie záujmu o spoluprácu...
 • Prijatie delegácie univerzít štátu Florida dňa 7.11.2003.
 • Zábery z účasti UMB na 7. ročníku veľtrhu pomaturitného vzdelávania Akadémia 2003.
 • Prijatie francúzskeho attaché dňa 21.10.2003.
 • Rokovanie akademického senátu UMB dňa 20.10.2003.
 • Tlačová konferencia k problematike poplatkov za externé štúdium a ochrany dobrého mena univerzity.
 • Jednodňový turistický výlet Turistického a horolezeckého klubu UMB do Slovenského raja 18.10.2003
 • Porada pracovníkov PR (vzťahov s verejnosťou) so študijnými oddeleniami UMB, 9.10.2003
 • Stretnutie Dr. Miroslava Kabelu, PhD. s prorektorom pre vedu a výskum doc. PaedDr. Pavlom Odalošom, CSc.
 • Tlačová konferencia k problému poplatkov za vysokoškolské štúdium konaná dňa 2. októbra 2003, na ktorej bolo vydané vyhlásenie
 • Fotodokumentácia z tenisového turnaja zamestnancov UMB konaného dňa 26.9.2003
 • Kolégium rektora konané dňa 1.10.2003
 • Otvorenie akademického roka 2003/2004.
 • Zasadanie kolégia rektora 3. septembra 2003.
 • Diskusia s pánom Karim Hippim dňa 2. septembra 2003
 • Beseda na mestskom úrade 26. augusta 2003.
 • Prijatie členiek basketbalového klubu UMB vedením univerzity dňa 21.8.2003
 • Letný tábor detí zamestnancov UMB
 • Zasadnutie výboru akreditačnej komisie vlády SR k Fakulte zdravotníctva UMB dňa 18.6.2003
 • Prijatie delegácie Université de Poitiers - 19. júna 2003
 • Prijatie veľvyslanca Rakúskej republiky
 • Zasadanie vedeckej rady UMB dňa 12. júna 2003
 • 2.letné majstrovstvá UMB v Liptovskom Trnovci 30.6.-1.7.2003
 • Predstavenie časopisu Bystrický Permon
 • Prednáška predstaviteľov Líbyjskej republiky o reáliách v krajine na FPVaMV UMB 28.5.2003.
 • Slávnostná inaugurácia Milana Murgaša za rektora UMB
 • Prijatie zástupcu veľvyslanca USA Scotta N. Thayera 19. mája 2003
 • Kolégium rektora 14. mája 2003, prijatie Marketingovej stratégie
 • Účasť UMB na výstave Forarch – For region 2003 13. – 16. mája 2003
 • Prijatie predstaviteľov Salzburgského seminára 11. - 15. mája 2003
 • Prijatie veľvyslanca Holandska Laurenta L. Stokvisa 6. mája 2003
 • 6. ročníka volejbalového turnaja zamestnancov UMB
 • Návšteva prezidenta SR Rudolfa Schustera
 • Voľby rektora UMB
 • 3. zimné majstrovstvá
 • 3. univerzitný bál
 • Medzinárodný seminár
 • Kolégium rektora
 • Otvorenie počítačovej miestnosti pre študentov
 • Výjazdové zasadnutie SAV na UMB
 • Prijatie študentov
 • Návšteva z družobnej Slezskej univerzity v Opave
 • Návšteva veľvyslanca Spojených štátov amerických
 • Veľtrh pomaturitného vzdelávania Akadémia 2002 Bratislava.
 • Seminár
 • Poďakovanie organizátorom osláv 10. výročia UMB
 • Z osláv 10. výročia založenia UMB
 • 15 IX
 • Recepcia (po skončení ekumenickej pobožnosti)
 • Ekumenická pobožnosť a slávnostné ukončenie osláv
 • 14 IX
 • Tenisový turnaj zamestnancov UMB
 • 12 IX
 • Špotová univerzitná akadémia
 • 11 IX
 • Slávnostný galavečer
 • 10 IX
 • Slávnostný koncert univerzitných speváckych zborov
 • Prijatie u primátora a odovzdanie Ceny primátora...
 • 9 IX
 • Recepcia (po slávnostnom koncerte v ŠO)
 • Slávnostný koncert v Štátnej opere v B. Bystrici
 • Vernisáž výstavy prác študentov a pedagógov UMB
 • Odovzdávanie čestných doktorátov Dr.h.c.
 • Odovzdávanie pamätných plakiet oceneným pracovníkom
 • Slávnostné otvorenie akademického roka a slávnostné zasadnutie VR UMB
 • 8 IX
 • Spomienková slávnosť na Mateja Bela a položenie kytice k pomníku Mateja Bela v Očovej
 • Predstavenie UMB v cykle "Osobností" v Štátnej vedeckej knižnici v B.Bystrici dňa 6.5.2002
 • Otvorenie Európskeho dokumentačného centra
 • Certifikáty Pedagogickej fakulty
 • Odovzdanie daru UMB Domovu sociálnych služieb
 • II.univerzitný bál
 • II.zimné majstrovstvá
 • Podpis dohody o spolupráci medzi UMB a Akadémiou vzdelávania
 • Podpis zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi UMB a spoločnosťou Texicom
 • Predvianočná čaša vína
 • Zmluva medzi UMB a EKO-TERA GROUP
 • Zahájenie školského roka
 • Zmluva medzi UMB a Navision
 • Zmluva UMB a AZZZ
 • 1.letné majstrovstvá
 • Zasadnutie VR UMB
 • Zmluva o spolupráci s IVS
 • Volejbalový turnaj
 • Veľtrh vzdelávania v Aténach
 • Prvé zasadnutie Profesorskej rady
 • Podpis Dohody s NÚP
 • Podpis zmluvy o spolupráci s ŠVK
 • Dohoda o spolupráci v Káhire
 • Naši študenti v Káhire
 • Výročie založenia Sliezskej univerzity
 • Návšteva zo Sliezskej univerzity v Opave
 • Univerzitný bál
 • Stretnutie rektorov
 • Späť

  Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

  © Univerzita Mateja Bela - UAKOM
  Site engine by webarranger.eu