Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Oznamy z roku 2003 a skôr

Podrobné informácie sú dostupné v archíve UMB.

27.8.2004 POZVÁNKA NA V. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJA ZAMESTNANCOV UMB

<23.6.2004>Oznam oddenia marketingu Bola spustená nová www stránka univerzity. O dizajne rozhodlo hlasovanie uskutočnené od 1.6. do 21.6.2004. Vaše konštruktívne podnety a návrhy súvisiace s obsahom novej www stránky UMB: http://www.umb.sk môžete zasielať na elektronické adresy:jana.nova@umb.sk alebo martin.felbaba@umb.sk

<19.1.2004> Zapoj sa do súťaže Študentského klubu Slovenskej sporiteľne „Jazdi SMARTOM 22 dní“ <13.11.2003> Študenti a interní doktorandi, využite ponuku Slovenskej sporiteľne!...

<9.10.2003>Dôležitý oznam Prosíme všetkých, ktorí zasielajú svoje príspevky na zverejňovanie na tejto webstránke, aby si skontrolovali platnosť dokumentov a oznámili administrátorom nutnosť ich odstránenia z príslušných rubrík. Doporučujeme si tiež preštudovať Zásady uverejňovania dokumentov na webstránke, ktorá je v rubrike kancelárky rektora. Za pochopenie ďakujú administrátori.

<2.10.2003> Školenia o bezpečnosti práce zamestnancov UMB sa od 1. 12. 2003 budú konať každý štvrtok o 8.00 h v zasadačke rektorátu UMB kontakt na p. Slobodu: 446 11 27 alebo 0905 277 547, mail:stanislav.sloboda@umb.sk <23.9.2003> Informujeme o Študentskom klube Slovenskej sporiteľne, a.s.

<5.9.2003> Podmienky poskytovania pôžičiek študentom zo Študentského pôžičkového fondu

<24.2.2003>Technický oznam UAKOMu Z dôvodu neustále sa množiacich informácii o neaktuálnosti www stránky rektorátu UMB, oznamujeme všetkým používateľom a čitateľom, že stránka je aktualizovaná denne. Pokiaľ Vám Váš prehliadač nezobrazuje aktuálnu verziu, chyba bude v nastaveni Vášho počítača. Skontaktujte sa s Vašim správcom siete, resp. stlačte kombináciu kláves Ctrl+F5 Od

01.6.2002 poskytuje právne služby pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici JUDr. Gabriela Matušková ako advokátka. So svojimi žiadosťami sa môžu na ňu obracať vedúci pracovníci UMB: 1. písomnou formou: 1. prostredníctvom podateľne na rektoráte UMB v B. Bystrici, Národná 12 2. e-mailom na adresu: kancelaria@tencon.sk) 2. telefonicky: na čísle: 0905 113 507

Upozornenie Ak vám príde podozrivá pošta (s prílohou), ktorej obsah a predmet nedáva zmysel, neotvárajte prílohu pretože je pravdepodobné že obsahuje súbor nakazený vírusom (súbory s príponou SCR, EXE, COM, LNK, PIF, atď, zdvojené prípony). Riskujete stratu dokumentov, prípadne prezradenie informácií keďže niektoré vírusy posielajú bez vedomia užívateľa náhodné súbory a dokumenty. Šírenie vírusov (aj nevedomé) je porušením zásad bezpečnej práce s PC. Pre používanie elektronickej pošty platí rovnaká etika ako pri používaní klasickej pošty. Je zakázané obťažovať ostatných používateľov zasielaním nevyžiadaných informácií, šírením počítačových vírusov, tzv. "reťazových listov" a poplašných správ typu "hoax" Akékoľvek varovanie pred akýmkoľvek vírusom, ktoré nie je od správcu siete alebo z počítačového centra, treba ZMAZAŤ (SHIFT+DEL). Aj šírenie poplašných správ o údajných vírusoch je forma ohrozovania prevádzky siete (tieto "varovania" sa nazývajú HOAXy) Zodpovednosť pri používaní elektronickej pošty - neotvárať všetky maily bez rozmyslu, aj od známych ľudí, a hlavne od nich pretože vírusy šíriace sa mailom, sa rozposielajú automaticky podľa adresára uloženého v napadnutom počítači, a u Vášho známeho ste v tom zozname VY - neotvárať prílohy mailu bez toho aby ste BEZPEČNE vedeli čo je to za prílohu (hlavne keď sľubuje lákavé informácie) - nerozposielať "varovania" o údajných vírusoch - neposielať zbytočné maily (vtipy, srandičky, ...), ktoré tiež môžu obsahovať vírusy - nespoliehať sa na antivírové programy (tie nie sú 100%)

Späť

Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu