Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Uznávanie štúdia a dokladov

V súlade s § 106 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov o uznaní dokladov o vzdelaní na akademické účely   rozhoduje 

a) vysoká škola v Slovenskej republike uskutočňujúca  študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na predloženom doklade o vzdelaní; ak sa obsah absolvovaného štúdia zhoduje iba čiastočne, môže vysoká škola žiadateľovi o uznanie predpísať vykonanie doplňujúcich skúšok, prípadne aj dopracovanie a obhajobu bakalárskej, diplomovej práce alebo dizertačnej práce,

b)ministerstvo, ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých alebo príbuzných  študijných odboroch, ako sú uvedené v predloželom doklade.

Žiadosť o uznanie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou na akademické účely

K žiadosti o uznanie dokladov o vzdelaní na akademické účely je potrebné priložiť:

Poplatky za uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými vysokými školami podľa internej smernice UMB č. 14/2008
O výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v akademickom roku 2009/2010:
1. vydanie rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní. bez doplňujúcich skúšok....................................................75,- €  konverzný kurz 1€=30,126 Sk)
2. vydanie rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní pri vykonaní doplňujúcich skúšok..........................................67,- €  konverzný kurz 1€=30,126 Sk)
3. vykonanie doplňujúcich skúšok na fakultách............................................................................................ 50,- € /1 skúška, konverzný kurz 1€=30,126 Sk)


Spät

Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu