Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

UMB v obrazoch 2005

Oznamy, tlačové správy, kalendár akcií, spravodajca UMB, UMB v obrazoch: 2004, 2003 a skôr.
Obrazy z fakúlt: Ekonomická fakulta, Pedagogická fakulta.
Formulár pridania príspevku.

5. decembra 2005
Predvianočné kolégium rektora UMB rokovalo o správe o pedagogickej činnosti.

2. december 2005
Prezentácia možností štúdia 2006/2007 na seminári Výchovných poradcov stredných škôl v Žiline.

1. december 2005
Vedecká rada UMB rokovala o návrhoch nových profesorov.

30. november 2005
Prezentácia možností štúdia 2006/2007 na seminári Výchovných poradcov stredných škôl Košického a Prešovského VÚC v Košiciach.

28. november 2005
Prorektor UMB pre vedu a výskum prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc. prijal prof. Alberta Borga, riaditeľa Institute of Linguistics z Maltskej univerzity s manželkou. Fotografie z prijatia.

24. november 2005
Rektor Univerzity Mateja Bela Milan Murgaš slávnostne otvoril zmodernizovanú aulu Beliana na Tajovského ul. č. 40 v Banskej Bystrici. Podrobné informácie a fotografie.

24. november 2005
Tlačová konferencia k aktuálnym témam. Podrobné informácie a fotografie.

16. november 2005
Prijatie študentov vedením UMB pri príležitosti osláv medzinárodného dňa študentov 17.11.2005.

15. novembra 2005
Prijatie delegácie Francúskeho veľvyslanectva v SR na Rektoráte UMB.

14. november 2005
Euroatlantického centrum organizovalo návštevu štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí SR, pani Magdalény Vašáryovej, ktorá sa uskutočnila 14. novembra 2005 na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Téma prednášky bola: Slovenská republika ako nestály člen Bezpečnostnej rady OSN. Fotografie z akcie.

14. november 2005
Kolégium rektora UMB rokovalo o plnení stratégie rozvoja vedy a výskumu na UMB.

3. november 2005
Poďakovanie organizátorom medzinárodnej konferencie UNINFOS 2005 Banská Bystrica.

3. november 2005
Univerzitnej knižnici sa uskutočnil celoslovenský seminár akademických knižníc „Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov na slovenských vysokých školách“. Fotodokumentácia.

3. november 2005
Uskutočnil sa seminár: Štipendiá a granty pre doktorandov, výskumných a pedagogických pacovmíkov fotografické zábery z akcie.

24. október 2005
Kolégium rektora rokovalo o koncepcii rozvoja Ústavu vedy a výskumu UMB.

19. október 2005
Oslavy 10. výročia vzniku Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov
prebiehali 18. - 19. októbra 2005. Zábery z osláv.

17. október 2005
Bola podpísaná zmluva o partnerskej spolupráci medzi UMB a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.

12. október 2005
Výsledky Európskeho turnaja univerzít a Pohára SNP v karate 2005.

22. september 2005
Zábery z predajnej výstavy kníh organizovanej Univerzitnou knižnicou a Vydavateľstvom portál ktorá sa uskutočnila v dňoch 21. - 22.9.2005.

19. september 2005
Tlačová konferencia pri príležitosti otvorenia akademického roka 2005/2006.

9. september 2005
Zábery z medzinárodnej konferencie informačných technológií UNINFOS 2005, ktorá sa konala 7.9. - 9.9.2005 na Univerzite Mateja Bela.

7. september 2005
Uskutočnilo sa prijatie delegácie Ljublanskej univerzity na Univerzite Mateja Bela.

25. august 2005
Prijatie delegácie veľvyslanectva Srbska a Čiernej Hory. Predmetom rokovania bolo pokračovanie štúdia Srbského jazyka na Filologickej fakulte UMB.

29. júl 2005
Slávnostné ukončenie kurzu Slovenského jazyka pre krajanov organizovaného Metodickým centrom UMB a odovzdanie certifikátov absolventom sa konalo 29.7.2005 v priestoroch Právnickej fakulty UMB.

23. júl 2005
V dňoch 16. - 22.7.2005 rokovala delegácia UMB s vedúcimi predstaviteľmi Maltskej univerzity o možnostich budúcej spolupráce.

21. júl 2005
Bola nadviazaná spolupráca medzi UMB a Štátnou Petrohradskou Univerzitou. V dňoch 16.7.2005 až 21.7.2005 delegácia UMB rokovala v Petrohrade z vedením Štátnej Univerzity a podpísala zmluvu o spolupráci. Rokovania prebehli aj s vedením Fakulty Manažmentu.

13. júl 2005
Uskutočnila sa tlačová konferencia k predbežným výsledkom prijímacieho konania do prvého ročníka akademického roka 2005/2006.

11. júl 2005
Kultúrny večer pri príležitosti otvorenia letného kurzu Slovenského jazyka a kultúry pre krajanov sa uskutočnil dňa 11.7.2005 o vo veľkej aule Právnickej fakulty na Komenského ulici 20. V ten istý deň sa konala tlačová konferencia oficiálne prijatia študentov. Fotogaléria.

8. júl 2005
Prijatie a tlačová konferencia profesora Davida Webba z Nottingham Trent University spolupracujúcej s UMB na MBA.

6. júl 2005
Zábery z Letných majstrovstiev UMB v Liptovskom Trnovci.

4. júl 2005
Prijaite profesora Martina Reynoldsa dekana Ekonomickej fakulty Nottingham Trent University na Ekonomickej fakulte UMB.

30. jún 2005
Odovzdanie diplomov účastníkom Ceny rektora 2005.

30. jún 2005
Prezentacia možností spolupráce s Národnou akadémiou obrany v Liptovskom Mikuláši..

16. jún 2005
Vedecká rada UMB rokovala na Donovaloch o návrhoch nových profesorov a udelení čestných doktorátov. Na rokovaní bola oceneným odovzdaná cena rektora 2004 za vedecko-pedagogickú a umeleckú činnosť. Fotografie z rokovania, menoslovy navrhovaných.

14. jún 2005
Vedecká konferencia: Zavedenie systému kvality ISO 9001:2000 - metodika, skúsenosti, výsledky. Fotodokumentácia.

6. jún 2005
Občianske združenie Universitas Matthiae Belii rokovalo o nomináciách na cenu rektora 2004. ďalšie informácie a fotografie.

6. jún 2005
Kolégium rektora UMB rokovalo o plnení implementačného plánu Marketingovej stratégie UMB. Ďalšie informácie a fotografie.

1. jún 2005
Tlačová konferencia
medzinárodného súťažného festivalu vysokoškolských speváckych zborov Akademickej Banskej Bystrice 2005, ktorý sa koná 2 - 5.6 2005. Fotodokumentácia.

30. máj 2005
Letný kurz slovenského jazyka a kultúry pre zahraničných Slovákov
- "malý SAS" sa bude konať v dňoch 11. 7. - 30. 7. 2005 v Metodickom centre UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov.

24. máj 2005
Hodnotiaca návšteva implemetácie ECTS kreditového štúdia sa na Univerzite Mateja Bela konala 23 - 25.5.2005. Fotodokumentácia.

23. máj 2005
Rokovanie
Správnej rady UMB, ďalšie informácie o témach rokovania - plán práce, výročné správy, ... a fotodokumentácia.

18. máj 2005
Videokoferencia študentov Master of Business Administration (MBA) Slovensko - Anglicko. Ďalšie informácie o MBA a fotodokumentácia.

11. máj 2005
Prijatie tureckých hosťujúcich profesorov z Hacettepe univerzity prorektorom Univerzity Mateja Bela prof. Ing. Jozefom Benčom, PhD.

4. máj 2005
Prednáška úspešného nemeckého podnikateľa pána Kaga na tému: "Základy úspešného podnikania dnes a v budúcnosti" sa uskutočnila dňa 4.5.2005 o 10:30 hodine vo veľkej aule Ekonomickej Fakulty UMB. Ďalšie informácie a fotodokumentácia.

4. máj 2005
Dňa 4.5.2005 o 9.00 hodine sa vo veľkej prednáškovej sále na Právnickej fakulte UMB uskutočila prednáška ministra spravodlivosti Lipšica na tému: „Rekodifikácia prác a celkovej koncepcie trestného zákonodarstva“. Fotodokumentácia z akcie.

3. máj 2005
Diskusia k Zákonu o študentských pôžičkách, ktorým sa zavádza čiastočné spoplatnenie vysokoškolského štúdia sa konala v Aule FHV UMB. Fotodokumentácia.

2. máj 2005
O hodnotení medzinárodnej spolupráce rokovalo Kolégium rektora UMB. Poverenie riaditeľky Ústavu vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela prevzala doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc.

25. apríl 2005
Prof. Pirkkoliisu Ahponen z University of Joensuu Fínsko prijal prorektor pre vedu a výskum doc. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

22. apríl 2005
Prijatie profesora Regisa Chemaina Vedúceho oddelenia pre medzinárodné vťahy Parížskej univerzity X. Nanterre prorektorom pre vedu a výskum doc. PaedDr. Pavlom Odalošom, CSc.

14. apríl 2005
Rektor UMB doc. Milan Murgaš, CSc. prijal ministra obrany Slovenskej Republiky Juraja Lišku. Minister Kukan vystúpi s prednáškou na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vťahov 26.4.2005.

14. apríl 2005
Predajnú výstava zahraničnej odbornej literatúry renomovaných vydavateľstiev VEDECKÁ KNIHA 2005 sa uskutočnila 13 - 14.4.2005. Zoznam literatúry sa nachádza na www adrese: www.malecentrum.sk. Literatúru možno objednať priamo alebo navrhnúť zakúpenie titulov do fondu Univerzitnej knižnice. Ilustračná fotodokumentácia.

13. apríl 2005
Návšteva medzinárodnej akreditačnej komisie EAPAA za účelom hodnotenia a udelenia akreditácie pre študijný odbor VEREJNÁ EKONOMIKA A SLUŽBY sa na Ekonomickej fakulte UMB konala v dňoch 12 - 13.4.2005. Zábery z oficiálneho prijatia komisie rektorom UMB.

5. apríl 2005
Prijatie Franzúskeho atašé pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu Gillesa Roueta prorektorom pre vedu a výskum doc. PaedDr. Pavlom Odalošom, CSc.

31. marec 2005
Oslavy 10. výročia vzniku FAKULTY HUMANITNÝCH VIED a FAKULTY PRÍRODNÝCH VIED. Zábery z osláv.

15. marec 2005
Prijatie hosťujúcich profesorov z Turecka – Prof. Dr. Ömer Çaha a Prof. Dr. Bülent Aras, PhD. na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov. Fotodokumentácia z oficiálneho prijatia a prednášok.

7. marec 2005
Kolégium rektora UMB rokovalo o kvalifikačnom raste na fakultách Univerzity Mateja Bela.

5. marec 2005
Zábery z účasti Univerzity Mateja Bela na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania BeST3 vo Viedni.

22. február 2005
Stretnutie lektorského tímu MBA.

18. február 2005
Prijatie rektorky Štátnej Petrohradskej Univerzity.

14. február 2005
Kolégium rektora rokovalo o hodnotení využitia študentského informačného systému.

11. február 2005
V. univerzitný bál sa konal v exkluzívnom prostredí hotela Dixon.

4. február 2005
Uskutočnili sa v poradí piate zimné majstrovstvá UMB.

3. február 2005
Prezentácia možností štúdia pre výchovných poradcov stredných škôl trenčianskeho VÚC.

31. január 2005
Odovzdanie certifikátu absolvovania kurzu Slovenského jazyka a literatúry študentovi z Japonska.

31. január 2005
Slávnostné zasadanie Akademického senátu a kolégia dekanky Pedagogickej fakulty UMB.

18. január 2005
Prezentácia možností štúdia pre výchovných poradcov stredných škôl banskobystrického VÚC - 2. kolo.

13. január 2005
Začiatok výuky MBA - Master of Business Administration na UMB.

11. január 2005
Prezentácia možností štúdia pre výchovných poradcov stredných škôl banskobystrického VÚC - 1. kolo.

10. január 2005
Kolégium rektora UMB rokovalo o pripravenosti e-learningového vzdelávania na fakultách UMB.

Oznamy, tlačové správy, kalendár akcií, spravodajca UMB, UMB v obrazoch: 2004, 2003 a skôr.
Obrazy z fakúlt: Ekonomická fakulta, Pedagogická fakulta.

Pridanie príspevku na www stránku
Staršie príspevky v sekcii UMB v obrazoch
Spáť

Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu