Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Ubytovacie služby
Základné informácie o SÚZ
Stravovacie služby
Prideľovanie ubytovania
Vyhlásenie k poškodzovaniu majetku
Domový poriadok

ŠD1


adresa: Tajovského 40, 974 01 Ban.Bystrica
vedúca ŠD: p. Dienešová Darina
telefón: 048/4467619

e-mail: darina.dienesova@umb.sk

vrátnica tel.: 4467620

autobusové spojenie: autobus č. 34 smer Podlavice, Skubín, trolejbus č.1 smer nemocnica (vystúp pri SOU Tajov. ul. + 5 min. pešo)

Typ ubytovania: bunkový systém izieb 3+2 lôžkových, bunka má vlastné sociálne zariadenie – WC, umývadlá, sprchovací kút zariadenie štandardné – posteľ, nočný stolík, skriňa, polička, stolička, písací stôl, paplón, vankúš, deka, posteľná bielizeň na každom poschodí spoločná kuchynka - linka, variče, mikrovlnka, varná konvica

                                                                                                       Spoločenské miestnosti:  študovne
                                                           

O  Z  N  A  M

 

Študenti,

 

nájomné   za   obdobie   od   01. 01. 2011  do  31. 05. 2011  sa  bude platiť jednorazovou platbou za 5 mesiacov, výhradne bezhotovostným stykom -  prevodným príkazom z Vášho účtu na účet UMB v termíne

 

od  14. februára 2011   do   28. februára 2011

 

Bankové spojenie:

číslo účtu Štátna pokladnica:     7000095857/8180

 

     V príkaze na úhradu nájomného musíte uviesť Váš

Variabilný symbol.

 

     Žiadame Vás, aby ste uviedli správny variabilný symbol, ktorý máte uvedený na ubytovacom preukaze /10 miestne číslo 61......../.

 

     V príkaze na úhradu uveďte v správe pre prijímateľa svoje meno – meno ubytovaného študenta a číslo izby.

 

Výška nájomného  ŠD 1:

 

2-lôžková izba                                                   49,79 € /mesačne    

január – máj/2011                                           k úhrade:    248,95 €           

 

3-lôžková izba                                                   46,47 € /mesačne    

január – máj/2011                                            k úhrade:    232,35 €            

 

prístelok                                                   23,23 € /mesačne    

január – máj/2011                                            k úhrade:     116,15 €           

 

               

     Dôrazne žiadam o dodržanie termínu platenia nájomného, ako aj

postup v zmysle tohto oznamu, inak Vám hrozí vylúčenie zo ŠD a za hľadanie

platby v štátnej pokladnici 2 € .

 

     Študent, ktorý zostane bývať na ŠD v mesiaci Jún 2011, bude platiť nájomné

za tento mesiac v hotovosti u vedúcej ŠD. Termín bude dodatočne oznámený.

                                                                                                               

 

V Banskej Bystrici 10.11.2010

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                 

     Študent, ktorý sa chce odubytovať zo ŠD 1 v mesiaci december 2010, musí tak urobiť

do  21. 12. 2010 do 12,00 hod.

 

Postup pri odubytovaní:

 

-   vyžiadať si odchodku zo ŠD / vedúca ŠD, hospodárka, skladníčka prádla/

-         dať si skontrolovať izbu pani upratovačke / na Vašom rajóne/,

ktorá podpíše odchodku

-         odovzdať postelnú bielizeň p. skladníčke na ŠD1               

-         odubytovať sa u vedúcej ŠD – doniesť podpísanú odchodku, preukaz, kľúče, kartičku na postel.bielizeň.

     

     V mesiaci január 2011 začíname  odubytovávať, event. ubytovávať 

na voľné lôžka  od  03. 01. 2011.

 

     Študent, ktorý sa chce odubytovať v mesiaci január 2011 zaplatí

nájomné za príslušný mesiac pri odubytovaní v hotovosti u vedúcej ŠD.

 

 

V Banskej Bystrici 10.11.2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poskytovanie krátkodobého ubytovania na ŠD 1

 

     Ubytovanie si treba dohodnúť týždeň vopred telefonicky na tel.čísle: 048/4467619, alebo

mailom darina.dienesova@umb.sk. Treba uviesť meno, priezvisko, mesto - obec trvalého bydliska

a termín ubytovania / počet nocí/.

     Ceny:    zamestnanci UMB, pedagógovia                               8,29 € /os/ noc  

                  študenti UMB / externí /                                           7,30 € /os/ noc

                  hostia / SR, zahraničie /                                            9,95 € /os/ noc.

     Ubytovanie je poskytované vo vyčlenenej lôžkovej kapacite, v 2-lôžkových izbách so sociálnym zariadením a

v bunkovom systéme 2+2 so sociálnym zariadením. V prípade, že hosť chce byť sám na izbe, zaplatí za 2 lôžka.

Hosť sa môže ubytovať od 11,00 hod. do 24,00 hod., izbu opúšťa do 9,00 hod. v deň odchodu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K dnešnému dňu, t.j. 02.02.2011

na ŠD 1,3

sú voľné miesta – lôžka.

 

Kto má záujem, môže sa prihlásiť u vedúcej ŠD a doniesť si:

 

-       potvrdenie o návšteve školy z 02./2011

-       platný OP

-       2x foto 3x3,5 cm

 

Banská Bystrica 02.02.2011

 

    

Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu