Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Stretnutia absolventov

Zábery zo stretnutia absolventov Ekonomickej fakulty UMB 12.1.2007 - Plán ďalších akcií v rámci oslávPôvodná pozvánka na stretnutie absolventov

Vážení absolventi, dovoľujeme si vás pozvať na stretnutie absolventov, ktoré organizuje Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici pri príležitosti 30. výročia založenia fakulty, pod názvom:

„Skúsenosti s uplatnením v praxi“ stretnutie sa uskutoční dňa 12. januára 2007 (piatok) v aule Rotunda, v novej budove EF UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica.

Program:
10:00
spoločné stretnutie absolventov, garantov študijných odborov, vedúcich katedier s vedením fakulty v aule Rotunda, (príhovory zástupcu vedenia fakulty a garantov študijných odborov),
12:00
občerstvenie v priestoroch slávnostnej auly.

V prípade záujmu si dovoľujeme požiadať vás o potvrdenie účasti zaslaním návratky na adresu: Katedra verejnej ekonomiky, EF UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica 974 05, alebo na mailovej adrese alexandra.hoferova@umb.sk do 15.decembra 2006. Návratka je k dispozícii v elektronickej podobe na internetovej stránke katedry verejnej ekonomiky.

Pri tejto príležitosti by sme Vás chceli pozvať na Reprezentačný ples Ekonomickej fakulty UMB, ktorý sa uskutoční 13. januára 2007 v hoteli Dixon, pozvánku nájdete na www.ef.umb.sk.

Srdečne vás pozývame a tešíme sa na vašu účasť.

Prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD. vedúca KVE
Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu