Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Ubytovacie služby
Domový poriadok
Stravovacie služby
Vyhlásenie k poškodzovaniu majetku
Prideľovanie ubytovania
Základné informácie o SÚZ

ŠD3

adresa: Tajovského 51, 974 01 Ban.Bystrica
vedúca ŠD: p. Dienešová Darina
telefón: 048/4467619
e-mail:
darina.dienesova@umb.sk


autobusové spojenie: viď. ŠD1


Typ ubytovania: bunkový systém 1,2,3- lôžkových izieb každá bunka má vlastné sociálne zariadenie – umývadlo, WC, vaňa zariadenie štandardné – posteľ, stôl, stolička, skriňa, stolička, paplón, vankúš, posteľné oblečenie, nočná lampa, deka na každom poschodí spoločná kuchynka (linka, varič, chladnička, stôl, stoličky).

                                                                                               

 Ubytovateľky:    blok A, B       p. Šnejtová Mária     tel. 4465162,  vrátnica  4465150

                        blok C, D, E   p. Koltonová Marta    tel. 4465173,  vrátnica  4465171    

                        blok F, G       p. Petrnáková Anna  tel. 4465174,  vrátnica  4465125

 

O  Z  N  A  M

 

Študenti,

 

nájomné   za   obdobie   od   01. 01. 2011  do  31. 05. 2011  sa  bude   platiť jednorazovou platbou za 5 mesiacov,  v ý h r a d n e bezhotovostným stykom -  prevodným príkazom z Vášho účtu

na účet UMB  v termíne

 

od  14. februára 2011   do   28. februára 2011

 

Bankové spojenie:

číslo účtu Štátna pokladnica:     7000095857/8180

 

     V príkaze na úhradu nájomného musíte uviesť Váš

Variabilný symbol.

 

     Žiadame Vás, aby ste uviedli správny variabilný symbol, ktorý máte uvedený na ubytovacom preukaze /10 miestne číslo 63......./.

 

     V správe pre prijímateľa  uveďte  svoje meno – meno ubytovaného študenta a číslo izby.

 

Výška nájomného ŠD 3:

 

1-lôžková izba                                                 56,42 € /mesačne      

január – máj 2011                                            k úhrade:   282,10 €              

2 -lôžková izba                                                  53,11 € /mesačne      

január – máj 2011                                            k úhrade:    265,55 €               

3-lôžková izba                                                   49,79 €/mesačne        

Január – máj 2011                                             k úhrade:    248,95 €                

 

     Dôrazne žiadam o dodržanie termínu platenia nájomného, ako aj

postup v zmysle tohto oznamu, inak Vám hrozí vylúčenie zo ŠD a 

za hľadanie platby v štátnej pokladnici 2 € .

 

     Študent, ktorý zostane bývať na ŠD v mesiaci Jún 2011, bude

platiť nájomné za tento mesiac v hotovosti u príslušnej ubytovateľky. Termín bude dodatočne oznámený.

                                                                                                              

 

V Banskej Bystrici 10.11.2010

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                 

     Študent, ktorý sa chce odubytovať zo ŠD 3 v mesiaci december 2010, musí tak urobiť

do  21. 12. 2010 do 12,00 hod.

 

Postup pri odubytovaní:

-   vyžiadať si odchodku

-         dať si skontrolovať izbu pani upratovačke / na Vašom rajóne/,

ktorá podpíše odchodku

-         odovzdať postelnú bielizeň p. ubytovateľke                

-         odubytovať sa  u  ubytovateľky – doniesť podpísanú odchodku, preukaz, kľúče, kartičku na postel.bielizeň.

     

     V mesiaci január 2011 začíname  odubytovávať, event. ubytovávať  na voľné lôžka  od  03. 01. 2011.

 

     Študent, ktorý sa chce odubytovať v mesiaci január 2011 zaplatí nájomné za príslušný mesiac pri odubytovaní v hotovosti u vedúcej ŠD, alebo u ubytovateliek ŠD3.

 

V Banskej Bystrici 10.11.2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

K dnešnému dňu, t.j. 02.02.2011

na ŠD 1,3

sú voľné miesta – lôžka.

 

Kto má záujem, môže sa prihlásiť u vedúcej ŠD a doniesť si:

 

-       potvrdenie o návšteve školy z 02./2011

-       platný OP

-       2x foto 3x3,5 cm

 

Banská Bystrica 02.02.2011

 

Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu