Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Štandarda UMB
Hymna
Späť

Insígnie

 

Insígnie Rektorátu UMB sú: žezlo, rektorská reťaz a reťaz prorektorov. Insígnie vyrobila Mincovňa Kremnica.

Autorom insígnií je Ján Černaj a na ich zhotovenie bola použitá medaila ak. sochára L. Bodyho.

Žezlo s výškou 1350 mm tvoria tri navzájom oddeliteľné časti. Je zhotovené z dvoch základných druhov materiálu - z pozláteného a lešteného kovu a ebenového dreva. Rukoväť žezla z ebenového dreva oválneho tvaru je zdobená členitým spojovacím pozláteným prstencom s max.výškou hrany 10 mm, ktorý spája prvé dve časti žezla a ďalšou pozlátenou členitou spojovacou obručou s kvietkami s max . výškou hrany 10 mm, ktorá spájadruhú a tretiu časť žezla. Tretí diel rukoväte je ukončený kužeľovitým veľkým ryhovaným prstencom z ebenového dreva s dĺžkou 143 mm,priemerom 50 mm a výškou hrany 5 mm. Hlava žezla je zhotovená z pozláteného kovu a tvoria ju tri vizuálne rozdielne diely. Spodný diel tvorí štylizovaný model zemegule s priemerom 130 mm tvorený 11 prstencami o šírke 7,5 – 12 mm. Zemeguľa symbolizuje bezhraničnosť a otvorenosť priestoru poznania a vzdelávania. V strede zemegule jeuložený trojboký jednoduchý erb mesta Banská Bystrica (štít so štyrmi pruhmi v poli štítu)ako symbol sídla univerzity.Stredný diel tvoria 3 otvorené knihy symetricky rozmiestnené do priestoru s výškou hrany 90 mm. Kniha symbolizuje poznanie, zdroj vedomostí a šírenie osvety.Žezlo je ukončené tromi medailami priemeru 80 mm s grafickým znázornením hlavy Mateja Bela s nápisom Universitas Matthiae Belii. V strede sú 3 lipové lístky vysoké 35 mm, ktoré sú slovanskou symbolikou.


Rektorskú reťaz tvoria tri časti - reťaz, záves a medaila a je zhotovená z pozláteného lešteného kovu. Články rektorskej aj prorektorskej reťaze sú štylizovaným zobrazením kvetov a lístkov lipy ako symbolu Slovanov. Ret'az dĺžky 1310 mm tvorí 23 článkov reťaze - 11 štylizovaných kvetov a 12 štvorlístkov s výplňou Na závese o priemere 45 mm je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, ktorý je obrúbený 11 lipovými lístkami. Záves je pripojený k ret'azi dvoma pevnými úchytkami v tvare polkruhu na horných koncoch závesu a k medaile pevnou úchytkou v tvare polkruhu v strede dolnej časti závesu. Ret'az ukončuje medaila s priemerom 90 mm s reliéfom vyobrazenia Mateja Bela a s nápisom UNIVERSITAS MATTHIAE BELII umiestneným v polkruhu dolnej polovici medaily.Prorektorskú reťaz tvoria dve časti - reťaz, záves a medaila.
Ret'az dĺžky1295mm tvorí 25 článkov reťaze – 7 plných štylizovaných kvetov, 7 štvorlistých kvetov a 8 plných štvorlístkov. Na závese s priemerom 50 mm je umiestnený slávnostný erb mesta Banská Bystrica (štít s nosičom anjelom a dvoma orlicami otočenými ku štítu chrbtom). Reťaz ukončuje medaila s priemerom 80 mm a s reliéfom vyobrazenia Mateja Bela a s nápisom UNIVERSITAS MATTHIAE BELII umiestneným v polkruhu dolnej polovice medaily.


Späť

Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu