Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

UMB v obrazoch 2006

Oznamy, tlačové správy, kalendár akcií, spravodajca UMB, UMB v obrazoch: 2005, 2004, 2003 a skôr.
Obrazy z fakúlt: Ekonomická fakulta, Pedagogická fakulta.
Formulár pridania príspevku.14. December 2006
Prezentácia možností štúdia Univerzity Mateja Bela v ak. r. 2007/2008 na Dňoch kariéry v Trenčíne. Viac informácií.

12. December 2006
Dňa 11. decembra 2006 zvolil Akademický senát Univerzity Mateja Bela nových prorektorov. Viac informácií.

11. december 2006
Na kolégiu rektora boli odovzdané menovacie dekréty jeho novým členom. Kolégium rokovalo o Perspektívach rozvoja medzinárodnej spolupráce UMB. Viac informácií.

5. december 2006
Na spoločnom rokovaní starého a nového Akademického senátu UMB bolo zvolené nové predsedníctvo. Viac informácií.

5. december 2006
Slávnostné zasadnutie Vedeckej Rady UMB a udelenie čestného doktorátu Doctor honoris causa UMB prof. Ľudmile Alexejevne Verbickej, DrSc., rektorke Petrohradskej univerzity. Viac informácií.

28. november 2006
Pracovná analýza jubilejného 10. ročníka Letného kurzu slovenského jazyka a kultúry pre krajanov 2006. Viac informácií.

24. november 2006
Prijatie indonézskej delegácie rektorkou UMB, prof. PhDr. Beatou Kosovou, CSc. Viac informácií.

23. november 2006
Dňa 23. novembra 2006 sa konalo vyhodnotenie vzdelávacej zložky Školy v prírode v Hronci pre žiakov slovenských základných škôl v Maďarsku. Organizátorom Školy v prírode bol Zväz Slovákov v Maďarsku za finančnej pomoci SR. Garantom vzdelávania bolo MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov na základe projektu MC UMB. Viac informácií.

22. november 2006
Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB prednášali a diskutovali študenti s pánom Ivom Samsonom a profesorom Oskarom Krejčim, na tému EAC: Spustí kórejská bomba domino efekt - nové preteky v zbrojení? Viac informácií.

22. november 2006
Prezident SR Ivan Gašparovič dňa 21. novembra 2006 vymenoval novú rektorku Univerzity Mateja Bela prof. PhDr. Beatu Kosovú, CSc. Viac informácií.

16. november 2006
Stretnutie študentov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov s prezidentom Slovenskej republiky a prezidentom Maďarskej republiky sa uskutočnilo o 11:00. Viac informácií.

10. november 2006
Akademický senát Ekonomickej fakulty UMB zvolil 9.11.2006 za kandidáta na dekana Ekonomickej fakulty UMB na obdobie 2007 - 2010 prof. Ing. Máriu Uramovú, PhD. Viac informácií.

6. november 2006
Využite možnosť navštíviť výstavy výtvarnikov Pedagogickej fakulty UMB v Štátnej vedeckej knižnici a Slovenskej národnej galérii. Viac informácií.

24. október 2006
Uskutočnila sa konferencia Karol Kuzmány a Štefan Moyses, ktorú organizovali Katedra slovakistiky Filologickej fakulty UMB, Matica slovenská a Slovenské národné múzeum SNK. Viac informácií.

16. október 2006
Kolégium rektora UMB rokovalo o plnení finančnej stratégie UMB, študentských preukazoch a informačnom systéme MAIS. Viac informácií.

12. október 2006
Fotogaléria z účasti UMB na 10. ročníku veľtrhu pomaturitného vzdelávania Akadémia/Vapac 2006. Viac informácií.

3. október 2006
Informačný deň pre záujemcov o riešenie projektov v 7. rámcovom programe EÚ sa konal dňa 3.10.2006 v priestoroch Ústavu vedy a výskumu UMB. Viac informácií.

1. október 2006
Výsledky 12. ročníka Európskeho turnaja univerzít v karate a 21. ročníka medzinárodného turnaja v karate o POHÁR SNP z dňa 30. septembra 2006. Viac informácií.

26. september 2006
Výsledky VII. tenisového turnaja zamestnancov UMB. Ďalšou celouniverzitnou akciou budú zimné majstrovstvá UMB v prvom februárovom týždni. Viac informácií.

25. september 2006
Úspechy karatistov UMB v sezóne 2005/2006: akademický vicemajster sveta v zápasení, akademický majster Slovenska v súborných cvičeniach, a mnohé ďalšie úspechy. Viac informácií.

20. september 2006
Prijatie pána Dr. Rolanda Aqua z Texas International Education Consortium pánom MBA, Ing. Emilom Helienkom, PhD. prorektorom UMB. Viac informácií.

18. september 2006
Fotogaléria zo slávnostného otvorenia akademického roku 2006/2007 a tlačovej konferencie o výsledkoch prijímacieho konania. Viac informácií.

11. september 2006
Tlačová konferencia 14. geografického kongresu Geografia v meniacom sa svete, ktorý prebieha 11.9. - 14.9. na FPV UMB. Viac informácií .

11. september 2006
Kolégium rektora rokovalo o priebehu a výsledkoch prijímacích pohovorov na fakultách UMB. Viac informácií .

7. september 2006
Zahraniční študenti ukončili Erasmus intensive language course (EILC) Slovenského jazyka na Katedra slovakistiky FiF UMB. Viac informácií.

7.september 2006
Návšteva sekcie akademických knižníc Poľskej asociácie knihovníkov v Univerzitnej knižnici UMB . Viac informácií .

5. september 2006
Otvorenie nového cyklu MBA (Master of Business Administration) manažérskeho vzdelávania v spolupráci s Nottingham Trent University (Veľká Británia) v Slovenskom jazyku a Anglickom jazyku. Viac informácií .

25. august 2006
S kolektívom Univerzity Mateja Bela sa rozlúčil rektor doc. Ing. Milan Murgaš, CSc, ktorý pôsobil vo funkcii rektora od roku 2000. Viac informácií .

25. august 2006
Zasadnutie akademickej obce Rektorátu UMB za účelom voľby volebnej komisie pre voľbu nového zástupcu Rektorátu v Akademickom senáte UMB . Fotogaléria .

16. august 2006
Frekventantov Intenzívneho kurzu slovenského jazyka pre cudzincov (EILC) FiF UMB , prijal primátor mesta Banská Bystrica Ing. Ján Králik, CSc. Viac informácií .

15. august 2006
Otvorenie kurzu Slovenského jazyka EILC pre cudzincov na Filologickej fakulte UMB . Viac informácií .

28. júl 2006
Dňa 28. júla 2006 sme sa rozlúčili s účastníkmi Letného kurzu slovenského jazyka a kultúry pre krajanov slávnostným udeľovaním certifikátov. Viac informácií .

27. júl 2006
Šiesty ročník Aliante sa uskutočnil od 15. decembra 2005 do 27. júna 2006, kedy víťazov prijal minister zahraničných vecí SR. Viac informácií .

26. júl 2006
Prijatie účastníkov Letného kurzu Slovenského jazyka a kultúry na úrade Banskobystrického vyššieho územného celku. Viac informácií .

15.-23. júl 2006
Týždenný náučno-vzdelávací kurz vo Vysokých Tatrách v rámci Letného kurzu Slovenského jazyka Metodického centra UMB . Fotogaléria .

13.júl 2006
Prednáška a beseda o súčasnej slovenskej investigatívnej žurnalistike pre krajanov na Metodickom centre UMB . Viac informácií .

10. júl 2006
Slávnostné otvorenie Letného kurzu slovenského jazyka a kultúry pre krajanov 2006 MC UMB . Viac informácií .

22. jún 2006
Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UMB: udelenie Ceny rektora 2005 a čestného doktorátu
Doctor honoris causa UMB pánovi Karlovi-Heinzovi Kagovi. Viac informácií .

20. jún 2006
Odovzdanie certifikátov absolvovania kurzu slovenského jazyka a literatúry Metodického centra UMB študentom z Francúzska a Nemecka. Fotogaléria a ďalšie informácie. Viac informácií .

19. jún 2006
Kolégium rektora rokovalo o plnení implementačného plánu Markentingovej stratégie UMB. Viac informácií .

15. - 16 jún 2006
Oslavy 45. výročia Univerzitného folklórneho súboru Mladosť. Kultúrny program "V novej chyži", inšpirovaný regiónmi: Horehron, Liptov, Terchová, Čierny Balog, Podpoľanie. Viac informácií .

12. jún 2006
Prijatie vojenského atašé z francúzskeho veľvyslanectva pplk. Jean-Christopha Gaularda,
rektorom Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Milanom Murgašom, CSc. v rámci prehlbovania spolupráce. Viac informácii .

17. máj 2006
Beseda so spisovatelom Michalom Hvoreckým na Filologickej fakulte UMB . Fotogaléria a komentár.

15.máj 2006
Kolégium rektora hodnotilo medzinárodnú vedecko-výskumnú spoluprácu.

9.máj 2006
Rozhovory o zahraničnej politike Vízia Slovenska: na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB sa uskutočnilo ďalšie podujatie v rámci diskusného programu Rozhovory o zahraničnej politike.

5. máj 2006
Prijatie delegácie z Univerzity v Ľubľane prorektorom pre vedu a výskum prof. PaedDr. Pavlom Odalošom, CSc.

4. máj 2006
XI. ročník volejbalového turnaja zamestnancov UMB sa uskutočnil 4.5.2006. Fotogaléria a výsledky.

27. apríl 2006
V rámci prehlbovania spolupráce s krajanmi v Rumunsku prijal prorektor pre medzinárodnú kooperáciu pán Helienek a riaditeľka Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov pani Murgašová delegáciu Rumunského ministerstva výchovy a vzdelávania. Podrobnejšie informácie a fotogaléria.

27. apríl 2006
Univerzitná knižnica a kníhkupectvo Malé centrum usporiadali 2. ročník predajnej výstavy zahraničnej odbornej literatúry: Vedecká kniha 2006, 26.4. - 27.4.2006. Viac informácií a fotogaléria.

25. apríl 2006
2. ročník futbalového turnaja študentov PdF. Fotogaléria a výsledky .

10. apríl 2006
Kolégium rektora hodnotilo stav pripravenosti fakúlt na prijímacie pohovory.

6. apríl 2006
Velvyslankyňa Rumunska Valerica Epure predniesla prednášku a diskutovala na tému: "Romania - member of the EU, as of January 1st, 2007" (Rumunsko člen EÚ od 1.1.2007), streda 5.4. na FPVaMV v rámci diskusného cyklu Jour Fixe spoluorganizovaného Euroatlantickým centrom. Fotogaléria.

3. apríl 2006
Nový dizajn www stránky Fakulty prírodných vied UMB: http://www.fpv.umb.sk/.

30. marec 2006
Ivan Gašparovič prezident SR predniesol prednášku a diskutoval na tému: Aktuálne vnútropolitické otázky a vybrané zahranično-politické témy so študentmi na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Fotogaléria.

23. marec 2006
Promócia zborníka Západoslovanské jazyky I., ktorý vznikol v spolupráci Univerzity Mateja Bela, Ostravskej univerzity a Univerzity v Katoviciach. Komentár a fotogaléria.

16. marec 2006
Univerzitná knižnica
, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov a Albertina income Bratislava prezentovali elektronické odborné zahraničné databázy z oblasti politológie a diplomacie dňa 15. marca 2006 - fotodokumentácia.

14. marec 2006
Prednášku z diskusného programu "Rozhovory o zahraničnej politike" predniesol pán Martin Fedor, Minister obrany SR, dňa 14.3.2006 na tému: "Vojenské operácie - súčasť medzinárodnej politiky". Podujatie sa uskutočnilo v aule Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB.

14. marec 2006
Prijatie delegácie Francúzskeho veľvyslanectva, odovzdanie satelitnej antény TV5, prednáška veľvyslanca na na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Stručný komentár a fotogaléria.

13. marec 2006
Bola spustená www stránka Ústavu vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela. Na stránke sa intenzívne pracuje.

13. marec 2006
Kolégium rektora rokovalo o Kvalifikačnom raste na fakultách UMB.

8. marec 2006
Euroatlantické centrum v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku. organizovalo podujatie z diskusného cyklu Jour Fixe. Na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vťahov UMB Rodolphe M. Vallee, veľvyslanec USA hovoril a diskutoval o téme: Rebuilding Afghanistan (Obnova Afganistanu). Fotogaléria.

6. marec 2006
Prezentácia spojená s predajom a autogramiádou 2. upraveného a doplneného vydania Akademickej príručky, organizátori: Univerzitná knižnica UMB, Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV a Vydavateľstvo Osveta.

3. marec 2006
Predstavenie prorektora pre medzinárodnú kooperáciu MBA. Ing. Emila Helienka, PhD.

24. február 2006
Prijatie delegácie Nottingham Trent Univeristy UK partnera UMB v MBA štúdiu prorektorom UMB pre vedu a výskum.

23. február 2006
Prijatie delegácie Winona state university Minnesota USA prorektorom UMB pre vedu a výskum.

15. február 2006
Nový dizajn www stránky Filologickej fakulty UMB http://www.fif.umb.sk/.

13. február 2006
Kolégium rektora rokovalo o Hodnotení využitia študentského informačného systému a systéme MAIS.

3. február 2006
Výsledky a fotogaléria 6. Zimných majstrovstiev zamestnancov UMB, Chata ŠK UMB, Donovaly, 2 február 2006

31. január 2006
Porada k finalnym úpravám Evidenčnému systému Univerzity Mateja Bela.

29. január 2006
Fotogaléria VI. univerzitného bálu.

Oznamy, tlačové správy, kalendár akcií, spravodajca UMB, UMB v obrazoch: 2005, 2004, 2003 a skôr.
Obrazy z fakúlt: Ekonomická fakulta, Pedagogická fakulta.

Pridanie príspevku na www stránku
Staršie príspevky v sekcii UMB v obrazoch
Spáť

Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu