Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Vedecká rada

 

Zloženie Vedeckej rady UMB (interní, externí)

Rokovací poriadok VR UMB

Zápisnice z rokovania VR UMB:
  29. 04. 2010
 
28. 01. 2010

Inauguračné prednášky na UMB


Kritériá na habilitačné a vymenúvacie konanie na UMB - schválené 6. 11. 2008
I. Pedagogické vedy, humanitné vedy, historické vedy a etnológia, spoločenské a behaviorálne vedy
II. Právo a medzinárodné vzťahy
III. Ekonómia a manažment
IV. Vedy o športe
V. Matematika a štatistika

Kritériá na habilitačné a vymenúvacie konanie na UMB - schválené 29. 4. 2010
1.1.10 Odborová didaktika - Didaktika hudobného umenia

Smenica č. 7/2010 k vymenúvaciemu konaniu za profesora na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici - účinnosť od 3. 5. 2010

Zásady udeľovania titulu Doctor honoris causa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Smernica č. 6/2008 na udeľovanie vedeckej hodnosti doktor vied (DrSc.)

Smernica č. 2/2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti na UMB

Usmernenie prorektora pre vedu a výskum k predkladaniu návrhov na hosťujúcich profesorov do VR UMB

Cena rektorky

Osnova na spracovanie výročnej správy za vedu a výskum na fakultách a ÚVV

Úlohy vo vede a výskume na UMB v rokoch 2008-2013 (príloha 1, 2, 3, 4, 5, 6)
ARCHÍV
Kritériá na hab
Smernica č. 3/2008 k vymenúvacím konaniam na profesora - účinnosť do 2. 5. 2010

 

 

 

 


 

Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu