Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

2. informačný deň k 7. Rámcovému programu 12.4..2007

Dôležité informácie a skúsenosti na 2. informačnom dni k 7. Rámcovému programu získalo 90 účastníkov. Účastníci boli z pracovísk UMB, z Technickej univerzity vo Zvolene a Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Pôvodná pozvánka

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


si Vás dovoľuje pozvať

na 2. Informačný deň k 7. Rámcovému programu

dňa 12. apríla 2007 (štvrtok) o 9,30 h

v priestoroch ÚVV UMB, Cesta na amfiteáter 1 - poslucháreň P2 na 1. posch.

Program:
Hlavným cieľom informačného dňa je poskytnúť akademickým pracovníkom UMB dostatočné informácie pre zváženie možností zapojiť sa do prípravy projektov prvých výziev 7. Rámcového programu. Po ukončení informačného dňa bude možné konzultovať s prítomnými odborníkmi k vlastným projektovým zámerom.

Pozvánka v pdf, Návratka - word dokument.

Späť
Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu