Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Otvorenie kurzu Tvorca europrojektov 16.4.2007V pondelok – 16. apríla 2007 o 10,30 hod. v malej aule Právnickej fakulty UMB – bol otvorený ďalší kurz MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov.

Je to kurz nového typu adresovaný 19 (Maďarsko, Rumunsko, Srbsko a Ukrajina) učiteľom škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí na tvorbu projektov EÚ v oblasti rozvoja školstva a regiónov so slovenskou minoritou v zahraničí.

SR prostredníctvom MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Banskej Bystrici touto cestou podáva pomocnú ruku, hlavne novým členským krajinám EÚ (Maďarsko a Rumunsko) a prístupovým štátom (Srbsko a Ukrajina), získať finančné prostriedky na rozvoj krajanských škôl a regiónov so slovenskou národnostnou menšinou z fondov EÚ.

Cieľ vzdelávacej aktivity:
 • Získať informácie a prehľad o medzinárodných fondoch a programoch EÚ,
 • Programy a fondy v oblasti školstva a vzdelávania EÚ,
 • Programy a fondy EÚ pre regióny
 • Vypracovanie základnej schémy konkrétneho projektu
 • Získať jazykové a rétorické zručnosti pri ústnej a písomnej komunikácii
Cieľová skupina: Učitelia všetkých stupňov krajanských škôl - štipendisti MŠ SR

Metódy vyučovania: prednáška, cvičenia, diskusia

Študijný program vypracovala: doc. Ing. Jana Kučerová, PhD. (EF UMB)
 1. deň – Inštitúcie EÚ
 2. deň - Politika EÚ; predvstupová pomoc EÚ; fondy EÚ;
 3. deň –Lisabonská stratégia pre EÚ; Národné strategické rámce;
 4. deň – Národný strategický rámec; návšteva agentúr zaoberajúcich sa spracovaním projektov (RRA)
 5. deň - Metodika tvorby projektov; prezentácia úspešných projektov spracovaných na EF UMB a pracoviskách UMB
 6. deň – Simulácia – spracovanie projektu
 7. deň – voľno - nedeľa
 8. deň - Simulácia – spracovanie projektu
 9. deň – Spracovanie projektu; prezentácia vlastného projektu;
 10. deň - Prezentácia vlastného projektu; vyhodnotenie kurzu;
Forma záverečnej skúšky: prezentácia vlastného projektu, diskusia

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity: 70 vyučovacích hodín

Realizátori kurzu:
 • EF UMB – doktorandské centrum
 • Krajská rozvojová agentúra Banská Bystrica, Partizánska cesta 3 (výstava FORARCH/FORREGIÓN; podnikateľský inkubátor v Sásovej)
 • Projektová manažérka R UMB
Kurz bude ukončený slávnostným odovzdávaním potvrdení o absolvovaní kurzu – 25. apríla 2007 o 12,40 hod. v Metodickom centre UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov – č. 919 (Cesta na amfiteáter 1).

Mgr. Anita Murgašová
riaditeľka Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov
Cesta na amfiteáter 1
048/446 6512, 446 6812
E-mail: anita.murgasova(at)umb.sk;

SpäťMapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu