Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

29. máj 2007 Francúzska delegácia na pôde UMB

 

Dňa 29. mája 2007 navštívili Univerzitu Mateja Bela zástupcovia Francúzskeho veľvyslanectva v SR:

 pán profesor Gilles Rouet, atašé pre univerzitnú, vedeckú a technickú spoluprácu,
pani Magali Boursier, odborná referentka pre univerzitnú spoluprácu
a pán Clement Messelet, referent pre odbornú spoluprácu.

Hostí prijal prorektor UMB pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou Ján Chorvát. Za Fakultu politických vied
a medzinárodných vzťahov sa na stretnutí zúčastnili prodekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Peter Terem
a pán Radovan Gura, odborný asistent.

Predmetom rokovania bola príprava zmluvy o spolupráci medzi UMB a Remešskou univerzitou Champagne-Ardenne, spolupráca na spoločných projektoch a spoločné študijné programy v oblasti medzinárodných vzťahov a práva s možnosťou získania spoločných diplomov.

 

  

 

 

 

 

 

 

Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu