Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Evalvácia UMB

 • Hodnotiaca správa
 • Príloha 1, 2, 3 - Organizačná štruktúra UMB
 • Príloha 4 - Vývoj počtu študentov podľa fakúlt za roky 2002 - 2006
 • Príloha 5 - Práva na študijné programy 3. stupňa štúdia
 • Príloha 6 - Počet študentov v prepočte na jedného učiteľa
 • Príloha 7 - Výročná správa UMB
 • Príloha 8 - štruktúra tvorby a čerpania finančných zdrojov - Bežné dotácie
 • Príloha 10 - Lokalizácia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Príloha 11 - Počty vysielaných a prijímaných študentov a učiteľov
 • Príloha 12 - Strategické ciele a predpoklady UMB do roku 2007
 • Príloha 13 - Anketa študentov UMB o kvalite výučby a o učiteľoch
 • Príloha 14 - Analýza SWOT Univerzity Mateja Bela
 • Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

  © Univerzita Mateja Bela - UAKOM
  Site engine by webarranger.eu