Hlavná stránka   ::  Univerzita   ::  Pedagogická činnosť - štúdium   ::  Medzinárodné vzťahy   ::  Veda a výskum   ::  Služby   ::  English version   ::  Nový web UMB

Partneri Univerzity Mateja Bela

 

 

Univerzita Mateja Bela rozvíja spoluprácu
s domácimi a zahraničnými inštitúciami
verejného a súkromného sektora
v rámci pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 Názov organizácie

 Druh zmluvy/dohody

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR Bratislava

Zmluva o vzájomnej spolupráci
Bavlnárske závody TEXICOM, Ružomberok Zmluva o zájomnej spolupráci
Centrum vedecko-technických informácií SR Zmluva o prevádzke CR záverečných , rigoróznych a habilitačných prác CRZP, spravovaní a spracúvaní údajov, ktoré CRZP obsahuje
Ekonomická univerzita Bratislava Dohoda o spolupráci
EKO-TERRA GROUP, a.s. Komárno Zmluva o vzájomnej spolupráci
Európske spoločenstvo zastúpené Komisiou Európskych spoločenstiev Dohoda (EDC)
Matica Slovenská v Martine Dohoda o spolupráci
Mesto Banská Bystrica Dohoda o spolupráci
Matematický ústav SAV v Bratislave Zmluva o zriadení spoločného pracoviska
Najvyšší kontrolný úrad SR Bratislava Zmluva o vzájomnej spolupráci
Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika Zmluva o partnerskej spolupráci
Národný úrad práce Bratislava Dohoda o vzájomnej spolupráci
Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica Dohoda o spolupráci - rámcová dohoda
Slovenská akadémia vied v Bratislave Dohoda o spolupráci
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku Bratislava Memorandum 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava Zmluva o spolupráci
Úrad vlády SR Bratislava Dohoda o vykonaní stáže študentov UMB
Všeobecná zdravotná poisťovňa, Bratislava Zmluva o spolupráci
YMS, a.s. Trnava Rámcová zmluva o spolupráci pri podpore vedecko-výskumných a vzdelávacích aktivít
Združenie CKM SYTS, Bratislava
a International Association Servis A/S Dutch Branch, Amsterdam, Holandsko
Zmluva o spolupráci

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa webstránky .::. Mapa univerzity .::. Návštevnosť .::. Poradňa .::. Kontakty .::. Administrácia

© Univerzita Mateja Bela - UAKOM
Site engine by webarranger.eu